Thumb emblem of blagoevgrad Благоевград

Default 5
Източник: Monika Dimitrova
Bigger thumb rumen tomov Кмет

Румен Томов

Предишни кметове Биография

Кратка история

Благоевград е почти географския център на Балканите - район, в който от  най-дълбока древност има присъствие на цивилизован живот. От VІ-V хилядолетие пр. Хр. са известни няколко праисторически селища в околностите на града. През античността е имало селища, крепости и некрополи в града и околните села. В местността Градище край с. Дренково след археологически проучвания, бе открита късноантична сграда от ІV – VІ в. с уникален за българските земи архитектурен план. Обектът е реставриран, консервиран и социализиран като място за културен туризъм. През ІІІ в. в сегашните рамки на града съществувало тракийското селище Скаптопара край топлите лековити минерални извори. Недалеч от него ежегодно се провеждал "прочут панаир", който продължавал повече от 15 дни. На него продажбите били освободени от данъци. При управлението на хан Крум котловината  придобила военно-стратегическо значение и попаднала в плановете на българските царе за териториално разширение на запад. В района около днешния град започнало строителство на крепости, които имат военно-охранителни функции.

Градът се освобождава от османско владичество едва след Балканската война – на 5 октомври 1912 г. През 30-те години на XX век в района се съживяват търговията и занаятите. Откриват се клонове на няколко банки. Основен поминък на населението остава тютюнопроизводството и преработката на тютюн. През 1986-87 г. градът се модернизира значително. Изгражда се новият център на града, възстановен е възрожденско-архитектурният комплекс "Вароша", построени са нови жилищни, културни, промишлени и стопански постройки.

Разположен е от двете страни на р. Бистрица. Община Благоевград се намира в най-северозападната част на област Благоевград и с площта си от 620,118 km2 заема 3-то сред 14-те общини на областта. Релефът на общината е предимно планински. Цялата ѝ източна част се заема от Югозападния дял на Рила планина, като тук се намира и най-високата точка на общината – Голям Мечи връх (2618 m). Благоевград е университетски град. В него се намират Югозападният университет "Неофит Рилски" и Американският университет в България, които все повече се налагат в културния и обществения живот на града и носят славата му на най-младия университетски център.

Община Благоевград, разположена в непосредствена близост до Гърция и Македония, има съвременни транспортни връзки, богата е със своите културни и исторически забележителности. С природните си красоти и лечебни минерални води се утвърждава като целогодишна туристическа дестинация. Благоевград има разработен проект за изграждането на единен Международен Интер Експо Център, който да служи за хъб на трансгранични бизнес дейности. Целта е предприемачи и фирми от България, Гърция и Македония не само да намерят партньори, да изложат продуктите си и да организират конференции. С проекта ще се създадат международни бизнес мрежи, които ще улеснят информационния поток относно търсенето и предлагането на услуги и продукти през границите и ще доведат до повишаване на нивото на бизнес активност и откриването на нови работни места. Планира се изграждането на индустриален парк с производствена зона, в която да оперират компаниите, които осъществяват внос/износ на пристанището в Солун, Гърция, както и за други български и чуждестранни производствени и логистични фирми.

Старинният квартал Вароша

Biggest thumb img 4088
Източник: Plamen Petrov

Вароша се обособява като квартал на християнското население в града в края на ХVІІ в. Тогава българи от околните села, които се занимават със занаяти и търговия, се преселват в него, изграждат своите малки едноетажни къщички и заживяват в мир с турското население. Там днес туристите разглеждат Диневата къща, Мощанска къща, Унчевата къща, Измирлиева къща и др

Исторически музей

Biggest thumb 5778bcae a0f5 2201
Източник: kmeta.bg

Над входа му е поставено керамичното пано "Спиралата на живота". Силно раздвижената сграда на четири нива е съхранила под покрива си големия стенописен фрагмент, на който са изваяни образите на  забележителни исторически личности за Пиринския край. В музея е изградена експозиция, която представя историческото развитие на Югозападните български земи от VІІ хилядолетие пр. Хр. до наши дни. Подредена е и изложба, представяща национално-освободителните борби на населението от Пиринския край

Растеж

Още

Общество

Още