Thumb 424px dobrich coat of arms.svg Добрич

Default dobrich
Източник: Dobrich Municipality
Bigger thumb mayor yordanov Кмет

Йордан Йорданов

Биография

Кратка история

Най-старите археологически останки на територията на град Добрич датират от епохата на античността. През ранното средновековие тук съществува за кратко време неукрепено старобългарско селище. Сегашният град възниква през ХVІ век под името Хаджиоглу пазарджик. Легендата разказва, че Добрич е основан от богатия търговец Хаджиоглу. Според историческите извори градът е създаден от огузки род със същото име. В тях той е споменат като малко село с 14 домакинства.

Само след четвърт век в документите селото присъства вече като град, а след още половин столетие и като център на обширна каза. Разположен на важен стратегически път, свързващ центъра на Османската империя с отвъддунавските земи, Добрич бързо се превръща в оживен земеделски и търговско-занаятчийски център. А през ХІХ в. се прочува и със своя ежегоден панаир, който привлича търговци от всички краища на империята.

На 27 януари 1878 г. Хаджиоглу пазарджик е освободен от османско владичество. През 1882 г. по настояване на своите граждани той е преименуван на името на българския владетел Добротица, който през ХІV в. управлява Добруджанското деспотство.

През епохата на Новото време градът запазва значението си на административен, стопански и културен център на Южна Добруджа.

По време на румънското владичество (1913-1916 и 1919-1940 г.) той е един от центровете на национално-освободителните борби на добруджанци. Неслучайно, по време на Първата световна война, в дните между 5 и 7 септември 1916 г., тук се водят тридневните кръвопролитни сражения за отбраната на града, останали в българската история като Добричката епопея.

С подписването на Крайовския договор на 7 септември 1940 г. Южна Добруджа се възвръща към България. На 25 септември българските войски влизат в града и затова този ден е обявен за официален празник на Добрич.

Община град Добрич е с особен статут и територия, която се покрива от землището на единственото населено място - град Добрич. Границите на Община град Добрич обхващат 109 497 дка. Според данни на ГРАО към 15.01.2020 г. населението на град Добрич по настоящ адрес е 93 162 души, а по постоянен адрес 104 889 души.

Добрич е съвременен промишлено-аграрен и транспортен център на Добруджанския край, един от десетте най-големи градове на България – важен културен, икономически и административен център в североизточния икономически регион на страната. Икономическият профил на Добрич се определя от хранително-вкусовата промишленост, която дава над 50% от обема на градската промишленост, а също така и леката промишленост. Богатата селскостопанска област осигурява ценни суровини.

Община град Добрич има условия за развитие на туризъм, което се обуславя от редица благоприятни предпоставки. Водещите сред тях са богатото културно-историческо наследство, туристически обекти като „Стария Добрич“, Художествена галерия, Център за защита на природата и животните, международни фестивали, панаир, близостта до морските курорти. Добрич разполага с добре развита спортна база, която създава условия за активното организиране на национални и международни състезания, за привличането на тренировъчни лагери на чуждестранни отбори.

Църкви

Biggest thumb new sv georgi2
Източник: Dobrich Municipality

Църква „Свети Георги“

Храмът "Свети Георги" се намира в непосредствена близост до Етнографска къща. Построен е през 1843 г. В архитектурно отношение е класическа трикорабна базилика. Предполага се, че е дело на прочутия майстор Кольо Фичето или на негови ученици. Впечатлява не само с уникалната си архитектура за региона на Добруджа, но и със стенописите си, а също така и с колекцията от икони, рисувани от дебърския майстор зограф Козма Блаженов.

Църква „Света Троица“

Църква "Света Троица" се намира в централната част на гр. Добрич. Тя е построена през 1911 г. на мястото на по-стар християнски храм от епохата на Българското възраждане. В архитектурно отношение е класическа трикорабна базилика с купол и камбанария.

Арменска църква “Св. Ованес”

Арменската църква се намира в центъра на гр. Добрич. Построена е през 1830 г. През ХІХ в. църквата е опожарявана два пъти по време на руско-турските войни. През 1894 г. италиански архитекти проектират и изграждат нова еднокорабна църква с каменни основи и стени и с дървена покривна конструкции. В храма могат да се видят оригинални изображения на арменски светци, рисувани през ХІХ в.

Музеи

Biggest thumb new dom pametnik1
Източник: Dobrich Municipality

Регионален исторически музей

Създаден през 1953 г., Регионален исторически музей – Добрич събира, изучава, съхранява и представя културно-историческото и природното наследство на Добруджа с богатите си колекции (от VІ хил. пр. Хр. до най-ново време). Само тук могат да се видят: най-старото обработено злато в света от каменно-медната епоха; единственото в България автентично погребение от най-големия праисторически некропол; уникална колекция от прабългарска керамика; средновековно въоръжение и снаряжение; ценни съкровища, както златни и сребърни накити от времето на късните номади и Второто българско царство. Те са представени в експозицията “Археология на Добруджа”, уредена в изложбената зала на Етнографския музей на открито “Старият Добрич”.

Архитектурно-етнографски музей на открито “Стария Добрич”

Изграден в центъра на съвременния град, вече четвърт век "Старият Добрич" съхранява, представя и развива традиционните добруджански занаяти от края на ХІХ и първата половина на ХХ в. Във възстановената стара градска чаршия потомствени майстори продължават една многовековна традиция. По стари ръчни технологии и с оригинални инструменти те изработват традиционни изделия на грънчарството, ковачеството, везбарството, тъкачеството, златарството и други. В рамките на комплекса са възстановени 30 занаятчийски работилници, старата часовникова кула,  каменни чешми, хан и др.

Етнографска къща

Построена е през 1860 г. от Друми Друмев – богат търговец от Преслав. Нейната уредба представя бита и поминъка на добруджанското население от края на ХІХ и началото на ХХ век. Чрез представените в нея традиционни облекла, автентичен селскостопански инвентар, съдове за хранене и съхранение на зимнина, накити, мебелировка и пъстра пееща добруджанска каруца музейната публика може да заживее в атмосферата на отдавна отминалите времена.

Прекрачвайки прага на къщата, вие можете да станете участници в провежданите тук  образователни програми, възстановки на празници от народния календар, наддумвания, надпявания и надигравания; да отпиете глътка от старо добруджанско вино и да се потопите в магията на българския фолклор.

Дом-паметник "Йордан Йовков"

Къщата-музей "Йордан Йовков" се намира в централната част на Добрич. В нея е възстановена обстановката, в която е живял и творил писателят през 1918–1919 г.

През 1980 г. към къщата музей е изграден Дом-паметник “Йордан Йовков”, където е  създадена експозиция, представяща творчеството на писателя. Тук се намира и най-големият фонд на белетриста, включващ не само книги, ръкописи, кореспонденция и лични вещи, но и много художествени творби.

Музей нова и най-нова история

В сградата на най-старото градско казино в Добрич днес се намира музеят по нова и най-нова история. Той събира и съхранява свидетелства за историята на  Добруджа от 1878 година до днес. Експозицията “Добруджанският въпрос”, представя съдбата на Добруджа по време на румънското владичество и мирното възвръщане на южната й част към България през 1940 г.

Художествена галерия

Обявена за архитектурно-строителен паметник на културата, Художествена галерия – Добрич е една от малкото запазени уникални сгради, акцент в архитектурната памет на Добрич. Строена е в периода 1933-1935 година за Съдебна палата от италиански и румънски архитекти, което е ценен пример на европейското влияние в Добрич.

Във фондохранилищата се съхраняват повече от 3000 творби - живопис, графика, скулптура, декоративно-пластични изкуства и раздел "Други форми".

Природа

Biggest thumb st.george park
Източник: Dobrich Municipality

Център за защита на животните

Центърът за защита на животните в Добрич е единственият в България и на Балканския полуостров. Открит е през 2003 г. Той представлява неповторимо съчетание на парк със зоопарк. На площ от 16 хектара могат да се видят много редки животни, сред които и  конете на Пржевалски – единствени представители на породата в България.

Парк „Свети Георги“

Паркът “Свети Георги” в Добрич е създаден през 1867 г. Той е един от първите паркове в България. Обявен е за паметник на културата. Някои от растителните видове са внесени от Европа.

Природата на Добруджа

Експозицията “Природата на Добруджа”, представена в музея в градския парк “Св. Георги”, е единствена по рода си в България. Биоразнообразието на Добруджа е показано по въздействащ начин - върху панорамно пано оживяват природни картини с типични представители на добруджанската флора и фауна.