Thumb bg gabrovo coa Габрово

Default etara 2036187 1280
Bigger thumb tanya hristova Кмет

Таня Христова

Биография

Кратка история

Когато Търновград е превърнат в столица на Втората българска държава през XII век и последвалото от това значение на пътя през Шипченския проход, се създава село от свободни и умели във военното дело хора, които поемат охраната на пътя. Те имали привилегията да плащат по-малко данъци, да запазват собствеността върху земите си и произведеното от тях. Местното население устроило живота си като неразделна част от българската държава, изградило църква, манастирска обител и свързало съществуването си с преминаването на мощите на света Петка, култа към която се запазва и до днес. Завоюването на държавата от османските турци не променило коренно поминъка им и почти не се отразило върху принадлежността им към православието, бита и нравите им. Те продължили да охраняват прохода, заради което принадлежали към военизираните отряди на дервентжиите, както се наричали вече пазителите на пътя. Задачата им била да охраняват преминаващите кервани и държавни служители , за което носели колективна отговорност. За кратко време били причислени към земите на висш военен, но по-късно станали част от хората на великия везир. За привилегиите да носят оръжие, да плащат половината от данъците, да не хранят големи военни части, те получавали султанско решение, което се потвърждавало от всеки нов султан. Броят им нараствал с годините, от 96 семейства през 1478 година на 500 през 1545 г. и достигнал около 3000 жители в края на 17 век. 

В годините на освободителната за българите Руско-турска война 1877-1878 г., Габрово бил един от десетината български градове с най-голям принос за победния край, особено по време на епичните Шипченски боеве през август 1877 г. Местните хора попълнили опълченските дружини, организирали охранителни чети, дали работници за прокарване на пътища и строеж на военни съоръжения, разузнавали и водели военните колони по пътя на руските войски на юг от Стара планина.

В новосъздадената държава габровската интелигенция станала основа на държавната администрация, за която дала народни представители, първия министър-председател, министър на образованието и на вътрешните работи. Тяхната сила била в създаването на българската индустрия с фабрики. Наследеното от годините преди 1944 г. става основа на един индустриален град, известен със своята тъкачна, трикотажна, кожарска, телферна индустрии, институти за техническо развитие. С промените от 1989 година промишлените гиганти се заменят от по-малки роботизирани фирми, изнасящи продукция по цял свят.

Га̀брово е град в централна България, административен и стопански център на едноименните община Габрово и област Габрово. Общината е разположена в централната част на Република България, край река Янтра. На нейна територия минава една от най-важните пътни връзки, пресичащи България в направление север - юг, част от Трансевропейски транспортен коридор № 9 към Гърция и Турция. Общината се състои от 134 населени места, сред които и град Габрово.

Пет поредни години общините в областта усвояват най-много европейски средства на човек от населението. Габрово е сред областите с най-висока икономическа активност на трудоспособното население – 73,0% при 69,3% за страната. Габрово е на пето място по най-висок БВП на човек от населението, доходите на населението изпреварват средните стойности за страната, а заплатите се повишават устойчиво. През 2015 г. след увеличаване за пета поредна година делът на пътната настилка в добро състояние в областта достига 42,2% при 40,7% за страната. През годините се запазват традиционните водещи отрасли на габровската икономика – машиностроене, инструментална екипировка, мехатроника, електроника, производство на изделия от пластмаси, текстил и трикотаж, обувно производство, козметика и други.

Дом на хумора и сатирата

Biggest thumb gabrovo   humour satire house
Източник: House of Humour and Satire

Създаден на 1 април 1972 г., Домът на хумора и сатирата притежава фонд от 37 500 художествени творби. Той е единствен в света, а Габрово е известен като "столицата на хумора в България". В него са изложени произведения на творци от 153 страни. Домът не само събира, но и изследва и популяризира хумора и сатирата. През година тук се провежда Международното биенале на хумора и сатирата, част от Майските културни празници. Девизът му е "Светът е оцелял, защото се е смял

Етъра

Biggest thumb iamgesetur4

Архитектурно-етнографски комплекс Етъра е квартал на Габрово, музей на открито и първият по рода си музей в България. Той представлява своеобразно представяне на автентичните български култура, бит и занаятчийство. В Етъра се намира единствената по рода си сбирка на народна техника на вода в България, съдържаща 10 обекта, които са в действие. Поради този факт, водното колело се е превърнало в емблема на комплекса. Занаятчийската чаршия представя 16 образци на балканската архитектура, които разкриват самобитния талант на възрожденските строители. В Етъра всеки посетител може да стане част от народните традиции и да усети полъха на народния бит

Растеж

Още

Общество

Още