Ден на Независимостта

Bulgaria

На днешния ден преди 112 години в църквата „Св. Четирдесет мъченици“ във Велико Търново е провъзгласена независимостта на България. Акт, който окончателно поставя българската държава на политическата карта на света, след освобождението от турско робство и съединението между Източна Румелия и Княжество България.

През есента на 1908 г. десетилетните стремежи на българите за отхвърляне васалността на Княжеството към Османската империя се увенчават с успех. На 22 септември в старата столица Велико Търново княз Фердинанд и правителството на Александър Малинов се обръщат с Манифест към българския народ и тържествено провъзгласяват “съединената на 6 септември 1885 г. България за независимо Българско Царство”. България става суверенна държава, самостоятелен и равноправен субект в международните отношения. Независима България е призната от великите сили през пролетта на 1909 г.