Thumb logo kj 1 Кърджали

Default grada002
Bigger thumb 1 Кмет

Хасан Азис

Биография

Кратка история

Според легендите името на града идва от преданията за Кърджа Али - военачалник и светия. В Алманаха на Одринския вилает за 1310 г. по Хиджра (1892 г.) е преведена легенда, според която, когато турците нападнали Родопите по времето на султан Мурад I (1360 - 1389), войските били предвождани от военачалника Кърджа Али. Той паднал убит в едно сражение и на негово име било наречено новото селище.

Община Кърджали е разположена в югоизточната част на Република България. Тя е най-голямата община в Източно – родопския планински масив с територия от 574.7 кв. км., което е 20% от територията на Област Кърджали. На територията на общината има 117 населени места, обхванати в 45 кметства. Град Кърджали се е обособил като естествен административен, търговски, културен и промишлен център не само на общината, но и на Източните Родопи. Градът се намира на 259 км. от София и на 90 км. от Пловдив. В него с години са насочвани значителни по размер инвестиции за изграждането на много промишлени, строителни и търговски фирми. По такъв начин той се е превърнал в икономически център на Област Кърджали.

В Община Кърджали са изградени значителен брой предприятия, дружества и фирми в цветната металургия, машиностроене, текстилна и трикотажна промишленост, дървообработваща и мебелна промишленост, електроника и хранително вкусова промишленост. 80% от всички предприятия в Община Кърджали са частна собственост и само 14% е държавна и общинска. В структурата на регистрираните предприятия най-голям дял има търговията и само 10,5% заема промишлеността. Дружествата са със сравнително съвременно оборудване, и в тях работят високо квалифицирани специалисти. Голямо богатство са огромните залежи на перлит, бентонит и естествени зеолити , 90% от производството на които се използват в строителството, циментовата промишленост и селското. Природните дадености са добра предпоставка за развитие на туризма.

Ахеологически комплекс Перперикон

Biggest thumb 1200px perpericoncathedral
Източник: Wikipedia

Средновековна крепост от VІ – ХІV век, разположен на 15 км североизточно от  Кърджали Перперикон се извисява на скален връх. Това е една от най-големите родопски крепости (12 000 кв. м). Местността е известна като Джин тепеси (Планината на духовете). Комплексът включва дворец - светилище от VI - V в. пр. Хр., укрепена тракийска крепост, селище и кръгъл храм. Смята се, че тук е била една от столиците - резиденции на тракийските царе. Дворецът е имал Г-образна форма, бил е на 3-4 етажа и е имал 40 стаи. Запазени са двата коридора и 13 помещения. Изцяло изсечен в скалите е един от най – древните монументални  мегалитни паметници от времето на траките. В него откриваме тракийското завещание, носещо спомена за бога на виното Дионис

Растеж

Още

Умен град

Още

Общество

Още