Thumb kozloduy logo Козлодуй

Default kolzoduy2
Източник: Kozloduy Municipality
Bigger thumb optimized marinela nikolova Кмет

Маринела Николова

Биография

Кратка история

Векове наред на този крайдунавски бряг са живели траки, славяни и българи, които създават свой бит и култура. Следи от тракийски поселищен център, съществувал през първото хилядолетие пр.н.е. са останали в надгробните могили. По-късно през тези места минава големият римски крайдунавски път. За това свидетелстват и останките от римските кастели Магура пиатра (или Регианум), Камиструм и Аугуста. В този регион са и трите исторически окопа, наречени по-късно Ломски, Островски и Козлодуйски, където е бил настанен Аспарухов военен гарнизон. Първото известно писмено сведение за наличието на село с подобно име в Никополския санджак се дава от „иджмал“ дефтери от XV век. В описа на санджака, проведен около 1483 г. за населените места в каза Чибри (Цибър) е записано:

„Село Койдозлу, спадащо към Чибри, домакинства 8.

Село Бутанофче, спадащо към Чибри, домакинства 6.

Село Хайреддин, спадащо към Чибри, домакинства 4.“

На 17 май 1876 г. на козлодуйския бряг от кораба „Радецки“ слиза четата на Христо Ботев. (стар стил)

На 23 ноември 1877 г. 8-и кавалерийски полк с командир Александру Перец освобождава Козлодуй от турско робство.

На 29 август 1969 г. с указ № 828, публикуван в Държавен вестник бр. 68, Козлодуй официално е признат за град.

На 6 април 1970 г. е поставено началото на строежа на Първа атомна електроцентрала „Козлодуй“.

На 31 декември 2004 г. с постановление на Народното събрание блоковете 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“ са изведени от експлоатация.

На 31 декември 2006 г. блоковете 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“ са изведени от експлоатация.

Община Козлодуй е разположена в източната част на Северозападна България, в Дунавската равнина на брега на р. Дунав, на 25 метра надморска височина и 285 кв. км площ. Намира се на 7 км от устието на р. Огоста, в плодородната житница на България, наречена от древните българи Златия. Община Козлодуй включва един град - Козлодуй и четири села - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара с общо население на общината – близо 20 000 души. На разстояние 81 км от гр. Козлодуй се намира областния център гр. Враца, а на 200 км се намира столицата гр. София.

Районът е с традиции в развитието на електропроизводство и селско стопанство. Разполага с добре изградена инфраструктура и комуникации, високо квалифицирана работна ръка. Богато историческо минало, благоприятно географско разположение, с чиста околна среда и динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие на общината - това е община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.

Растениевъдството в общината е съсредоточено в една кооперация и няколко по-едри фирми арендуващи земеделска земя. Освен това частните стопани обработват около 60 000 дка земеделска земя. Селското стопанство има потенциал за постигане на по-голям растеж. Безспорно този сектор на местната икономика се очертава като привлекателна перспектива за развитие на региона в бъдеще.

Животновъдството е съсредоточено в частния сектор, като производството е предназначено предимно за самозадоволяване на населението.

Община Козлодуй е с надморска височина 25 метра. Поземлените ресурси са фактор от особена значение за развитието на селското стопанство в община Козлодуй. Цялата територия е заета от черноземни почви, които са богати на хранителни вещества. Обработваемата земя е подходяща за отглеждане на зърнени и зеленчукови култури, захарно цвекло и др.

Около 98% от активните стопански единици са малки и средни предприятия. Сред тях преобладават микрофирмите с брой на заетите лица до 10 души,  които изграждат близо 90% от местния пазар и работят в сферата на търговията и услугите, транспорт и обществени услуги, производството на хляб и хлебни изделия  и  сладкарски изделия, хотелиерство и ресторантьорство и са предимно собственост на местни жители. От друга страна в общината съществуват и средни и големи фирми с над 50 служители. Всички те работят в областта на енергетиката и строителството.

Забележителности

Biggest thumb kozloduy
Източник: Kozloduy Municipality
  • В община Козлодуй съществуват исторически забележителности свързани с делото на Христо Ботев и освободителното движение. Природните дадености, географското разположение и историческите забележителности предлагат добри възможности за отдихи туризъм в община Козлодуй.
  • Паметник на Христо Ботев. 
  • Историческа местност “Ботев парк” на територията на общината с площ 160 дка, е прекатегоризирана в Защитена местност “Козлодуй” с площ 10 ха и е единствената защитена територия в общината.
  • Тринадесет километровата Ботева алея Козлодуй – Бутан, по която ежегодно преминават стотици участници в Националния туристически поход “Козлодуй – Околчица”.
  • Музей “Козлодуй – новата станция на България”.
  • Късноантичния кастел и ранно-византийския град “Аугуста” от ІV – VІ век от новата ера край с. Хърлец, обявен за археологически резерват от 1984 г., с площ 80 дка.
  • Конно-спортна база в с. Бутан – един от петте най-добри комплекса в страната.
  • В близост до общината е разположен Врачанският Балкан, който предлага възможности за организиране на туризъм и зимен спорт.

Национален музей параход “Радецки”

Biggest thumb kozloduy3
Източник: Kozloduy Municipality

Национален музей параход “Радецки” осъществяващ популяризаторска и фондова дейност, свързана с живота и делото на Христо Ботев, пътя на Ботевата чета, национално – освободителното движение, както възможности за водни атракции и плавания.

Култура и традиции

Biggest thumb kozloduy4
Източник: Kozloduy Municipality

Свободното време е важна част от живота на населението на общината. С културните си прояви и годишните празници Козлодуй предлага на хората от всички възрасти и с разностранни интереси многообразие от възможности за прекарване на свободното си време и обогатяване на духовната си култура. Като най-голямото мероприятие на община Козлодуй е "Фестивал на занаятите и изкуствата", който се провежда през месец септември.

Растеж

Още