Thumb %d0%93%d0%b5%d1%80%d0%b1 %d0%a1%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd Сливен

Default sliven view
Източник: Sliven Municipality
Bigger thumb %d0%a1%d1%82%d0%b5%d1%84%d0%b0%d0%bd %d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b2  %d0%a1%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd кмет

Стефан Радев

Биография

Кратка история

Мястото на днешния град е обитавано от хилядолетия. Историята ни отвежда към времето на траките и после пласт върху пласт откриваме присъствието на римляни, славяни, гърци, усещаме духа на Първото и Второто българско царство.

Нашите прадеди създават селището на кръстопът и това е едно от големите предимства на Сливен, играло важна роля в неговото минало и настоящо развитие.

Сливен заема особено място в икономическия живот на България. Тук са направени първите стъпки на българската индустрия, благодарение на обстоятелства от географски и исторически характер, съчетани с предприемчивостта на сливенеца Добри Желязков. През 1834 г. той създава първата текстилна фабрика на Балканския полуостров. Това оказва огромно влияние върху по-късното развитие и съвременния облик на Сливен.

Неизменен белег на дълголетната история на града е и духовността. Култов център от времето на античността, градът развива тези свои функции в един нов смисъл през Ранното християнство и Средновековието. Сливен е сред най-значимите духовни средища в България по време на Възраждането. Той е родно място на първия български поет Добри Чинтулов, на първия български художник, получил академично образование - Димитър Добрович, на много видни българи, чиито имена са свързани с развитието на българската и европейската наука и култура, на просветното дело и стопанското развитие в българските земи.

През 1827 г. в Сливен е открито училище, а през 1860 г. е създадено читалище “Зора”. Забележителен е и днешният принос на Сливен в културната съкровищница на България. Много имена на изтъкнати съвременни творци и учени се свързват с този български град.

Още през първите столетия на османското владичество Сливен и Сливенският край се превръщат в средище на хайдушкото движение – една от най-обичайните форми на съпротива против турското робство. Това поражда славата на Сливен като Град на стоте войводи. Най-известните от тях, родени тук, са националните герои Хаджи Димитър и Панайот Хитов.

Град Сливен е разположен в подножието на южните склонове и хълмисти разклонения на Сливенската планина (1181 м), с която започва Източна Стара планина. Със своите 112 103 /2006 г./ жители градът е осмият по големина в страната и обединява функциите на стопански и духовен център с тези на областен и общински административен център.

Територията на община Сливен е 1366 км2 и обхваща 49 селища – градовете Сливен и Кермен и 47 села. Зимата тук е мека, лятото сравнително горещо. За Сливен е характерен местният вятър Бора.

Община Сливен се намира в екологично чиста среда със запазена екосистема и биоравновесие, липса на замърсявания на почвите и водите с тежки метали и без замърсяване на въздуха над допустимите за ЕС норми.

Сливен се пресича от реките Асеновска, Селишка и Новоселска. По поречието на р. Асеновска е изграден яз. “Асеновец”, който е основният водоизточник за града. На р. Тунджа, на 25 км от Сливен е изграден яз. “Жребчево”, който е с обем над 400 млн. м3 и се използва предимно за напояване.

Община Сливен предлага удобен достъп до югоизточната част на България, до луксозни курорти на Черно море, близост до големи пазари (Турция и Гърция), пристанища и летища. Има наличност на конкурентна работна сила, развити инфраструктура и комуникации, ниски данъци за бизнеса, добре развита образователна система.

Общинската администрация съдейства на бизнеса, а градът е с традиции в леката и тежката индустрия – машинно инженерство, електроинженерство; традиции в текстилната индустрия; наличие на свободни индустриални терени на конкурентни цени; чиста околна среда; минерални извори.

Туризъм

Biggest thumb sliven view
Източник: Sliven Municipality

Внушителни и легендарни са символите на Сливен – Сините камъни, Старият бряст, паметникът на Хаджи Димитър, на 7-ми конен полк – “Орлето”, градският часовник, фабриката на Добри Желязков, Чинтуловите песни… Символи, обединяващи предприемчивия дух, бунтовния плам, будителския порив на българина. Дори и за гостите на града, които не познават българската история, те придобиват смисъл, защото това не са застинали късчета история, а част от съвременната атмосфера на града.

Сливенските минерални бани са балнеологичен курорт с национално значение. Водата е с доказани качества при лечение на стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни заболявания и болести на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система.