Thumb 1435322212 София

Default theatre sofia bulgaria
Bigger thumb yordanka fandakova   sofia  1 Кмет

Йорданка Фандъкова

Биография

Кратка история

Българският хан Крум (803 – 814 г.) оценява стратегическото положение на града, обсажда го през пролетта на 809 г. и го завладява, но за окончателното му присъединяване към Първото българско царство може да се говори по времето на хан Омуртаг (814 – 831 г.). Променя се етническия състав на градското население, което става преобладаващо българско. Към това време се отнася възникването на новото му име – Средец, което отговаряло и на географското му местоположение – в средата на балканските земи, на кръстовището на много пътища. Почти два века Средец се развива като важен политически, военен, икономически и културен център на Първото българско царство. След завладяването през 972 г. на североизточните български земи със столицата Преслав от Византия, Средец става временна столица на държавата и Българската архиепископия, начело с патриарх Дамян, се премества тук от град Дръстър (днешна Силистра). По време на Второто българско царство за Средец настъпва време на продължителен икономически и културен разцвет (1194 – 1382 г.). Градът пораства и придобива окончателно облика на типично средновековен град. Улиците се стесняват, появяват се постройки с характерен тухлено – каменен градеж, издигат се нови малки църкви, в околностите му – предимно по склоновете на Витоша и Стара планина, възникват множество манастири. В последните десетилетия на XIV век градът започва да се нарича със сегашното си име – София, по името на базиликата, която се издига край него. През 1382 г., след тримесечна обсада, София е превзета от османските завоеватели. След Освобождението на града от османско владичество (04.01.1878 г.), една година по-късно – на 03.04.1879 г., Първото учредително Народно събрание единодушно избира София за столица на възстановената българска държава. През 1879 г. е изготвен първият градоустройствен план на София. Той преобразява силуета на града и оформя в голяма степен облика и на днешния център на града. За изграждането на новата столица са привлечени едни от най-видните архитекти и строители за времето си от Европа.

Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област. Столичната община обхваща 38 населени места, от които 4 града: София, Банкя, Бухово и Нови Искър и 34 села. София е разделена на 24 района. Кметовете на райони решават въпросите, възникващи от ежедневните потребности на населението по местоживеене, административното обслужване на гражданите, благоустрояването, хигиенизирането и др. Градът е разположен в Софийското поле с надморска височина около 550 метра. Районът е богат на минерални води.

София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България. София е най-големият промишлен център на България. На територията на София има около 800 големи предприятия. В София са съсредоточени 75% от черната металургия, 50% от полиграфическата, 15% от електротехническата и електронната промишленост, 14% от кожухарската и обувната промишленост на страната. Произвежда се химическа, текстилна и хранително-вкусова продукция. Отраслите строителство, търговия и транспорт, свързващи материалната и социалната инфраструктура на големия град, са силно развити. Частният сектор на територията на Столична община е концентриран предимно в сферите на търговията и услугите.

София

Biggest thumb optimized alexandernevskycathedral sofia 6

София пази много ценни паметници от отминалите епохи. Туристите могат да видят експонираните останки от Източната порта на Сердика - Средец, датиращи от периода ІІ - ХІV в. Останките се намират в подлеза между Президентството и Министерския съвет. Една от най-старите църкви в столицата е базиликата „Св. София”, строена по времето на византийския император Юстиниан (527 – 565 г.). Тя е била главен храм на средновековния град, а през османското владичество е превърната в джамия. Храм-паметникът „Св. Александър Невски” - един от символите на столицата. Храмът е построен през 1912 г. по проект на руския архитект Александър Померанцев. Камбанарията му се издига на височина от 53 метра, има 12 камбани, а най-тежката от тях е 10 тона. Най-старият храм в София е ротондата „Св. Георги”. Смята се, че е построена през ІV в., по времето на управлението на император Константин Велики. Съвсем близо до ротондата се намира храмът „Света Петка Самарджийска”, строен през ХІ в. Друга християнска забележителност в района е католическата катедрала „Свети Йосиф”.