Thumb stara zagora coat of arms Стара Загора

Default stara zagora
Bigger thumb todorov Кмет

Живко Тодоров

Биография

Кратка история

Стара Загора е един от най-древните градове в Европа. Още през новокаменната епоха (VII-VI хилядолетие пр. Хр.) благоприятните природо-географски условия стимулират възникването на първите уседнали селища, свързани с развитието на земеделието и скотовъдството. Многобройните имена, с които се е назовавал градът са свидетелство за неговото дълголетие - Берое, Августа Траяна, Верея, Иринополис, Боруй, Ески Загра, Железник.  През 1871 година на Църковния събор в Цариград градът получава днешното си име. На територията на община Стара Загора са открити праисторически паметници със световно значение: Берекетската селищна могила - най-голямата в България, Азмашката могила- първата цялостно проучена в национален мащаб и Могилата край болницата в града,  където са открити най-добре запазените и с най-богат инвентар неолитни жилища в Европа. На 8 км от град Стара Загора, в местността Мечи кладенец, са открити най-старите експлоатирани медни рудници в Европа (V хилядолетие преди Христа). През Възраждането градът се превръща във важен занаятчийски и търговски център с 50 вида занаяти и повече от 70 дюкяна.

15 км северозападно от град Стара Загора се намират Старозагорските минерални бани (Лъджите) - известен балнеоложки курорт. Община Стара Загора заема територия от 1 019,4 км2, покриваща части от живописната Сърнена Средна гора и плодородната Горнотракийска низина. Средната надморска височина на община Стара Загора е 357 м., като в равнинната част е в диапазона 150 – 180 м., а планинската надморска височина достига 895 м. (връх Морулей). Надморската височина на град Стара Загора е 169 м. Град Стара Загора, със своите стопански, транспортно-комуникационни, управленски, научни, културно-просветни, търговски, здравни и други дадености, дава тласък на развитието както на общината, така и на област Стара Загора и Южния централен район за планиране.

Стара Загора е един от най-бързо и добре развиващите се градове в България. Съществуващата вече добра инфраструктура, наличието на развити промишлени сектори и благоприятното географско положение, подходящо за развитие на земеделието, го правят един от най-перспективните градове в страната. Днес Стара Загора е модерен град със съвременно градоустройствено решение, с развита икономика (сред първите 10 общини в България) и богат културен живот. С добри темпове се движи газификацията на града. Екологичното гориво се използва в повечето обществени сгради – детски градини, училища, административни и културни институти. Системата за промишлено и най-вече за битово газифициране продължава да се развива. Ключови икономически сектори за общината са: машиностроене; металообработване; производство на храни, тютюн, бира и вино; дървообработване и производство на мебели; текстил, шивачество. Най-динамично развитие се отчита при мебелната индустрия, производството на машини и оборудване и производството на изделия от пластмаси. Продукцията на производствените предприятия е конкурентоспособна и заради използването на природен газ като енергийна суровина. В общината успешно може да се инвестира също така в овощарство и лозарство, отглеждането на маслодайни и технически култури.

Стара Загора

Biggest thumb branitelite stara zagora

На територята на общината се намира първата българска опера извън София. В Стара Загора е построен и един от най-старите театри в България - Драматичен театър “Гео Милев”. Тук е създаден и първият градски парк от европейски тип у нас - “Аязмото”.

На 14 км от центъра на града е разположен националният балнеологичен курорт Старозагорски минерални бани. В града се намират още и Музеят на религиите, Музей “Неолитни жилища”, Форум на Августа Траяна.

На територията на община Стара Загора се намират още природните забележителности “Змейова дупка” (система от пещери в землището на с. Змейово), “Кратера на вулкана” (скално образувание от вулканичен произход), “Милкини скали” (гнездово находище на скален орел в землището на с.Колена).

Сред традиционните празници и фестивали в общината са Националният Еньовденски събор на българския фолклор и българските традиционни ястия в село Пряпорец, Форум на античната и доренесансова драматургия , който се провежда в Стара Загора, Националният тракийски фолклорен събор “Богородична стъпка” в  Старозагорски минерални бани, Национален младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев”.

Растеж

Още

Умен град

Още