Thumb 424px veliko tarnovo coat of arms svg Велико Търново

Default veliko turnovo 811278 1280
Bigger thumb daniel panov veliko turnovo 1 Кмет

Даниел Панов

Биография

Кратка история

Първите следи от обитатели на района датират от далечния VI в. преди Христа. На хълма Царевец е открито тракийско селище още от третото хилядолетие пр. Хр. През Средновековието Царевград Търнов е перлата в короната на българските владетели. А след като българите отхвърлят византийското иго през 1185, Търново става престолен град и остава столица на България до нашествието на османците в Европа. След освобождението на града от руските войски на 7 юли 1877 г., тук, в сградата на турския конак, се провежда съдбоносното Учредително събрание от 10 февруари 1879 г. Именно тогава се приема една от най-демократичните за своето време европейски конституции - Търновската. Този исторически акт поставя основите на новата българска държава. Днес Велико Търново е модерен европейски град, който е не само административен център, но и туристическа дестинация и културно средище.

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. Едноименната община, която е и център на област Велико Търново, се състои от 89 населени места.  Днес Търново е 15-ти по големина град в страната и безспорно един от най-красивите и посещавани в България. Търново е третата поред столица на българската държава (от 1187 г. до 1393 г.). По време на своя средновековен разцвет градът е играел важна роля на европейската икономическа и политическа сцена.

Селското стопанство е един от приоритетните отрасли, който има традиционно важно място за икономиката както на национално, така и на регионално равнище. Растениевъдството като основен подотрасъл е широко застъпено в областта, а това оказва благоприятно влияние и върху другата съставна част на този бранш – животновъдството. В общината се забелязва трайна тенденция на увеличаване дела на частния сектор за сметка на държавния и общинските сектори. Това предполага усилия от всички структури за развитие на сектора на малките и средни предприятия, стимулиране на местното предприемачество, укрепване на частния сектор с повишаване информираността, уменията, квалификацията на работещите в този сектор. Градът и общината се развиват и като туристическа дестинация. Велико Търново е най-посещаваният български град, както от българи, така и от чужденци. През последните години нараства броя на туристи от Германия, Франция, Англия, Израел, Холандия, САЩ, Скандинавските страни и Япония, посетили Великотърновски регион. Ловният туризъм в региона е традиционно силен и добре развит. Ловните полета в областта се стопанисват предимно от ловно-рибарски дружества.

Архитектурно-музеен резерват „Царевец"

Biggest thumb tsarevets 2711632 1280
Източник: Pixabay

Естествената непристъпност на хълма Царевец са предопределили избора тук да бъде центърът на върховно управление на държавата. Сложна укрепителната система е осигурявала безопасността на живеещите в крепостта. Във вътрешността му има сгради с богато украсени фасади. Тронната палата и личните покои на владетеля са били с великолепен интериор. В Двореца са се намирали канцелариите на царската администрация. В дворцовата църква са били положени мощите на най-почитаната от българите светица – св. Петка Търновска. В този храм са погребани някои от българските владетели управлявали през XIV в. От Патриаршията – „майката на всички български църкви" се осъществява администрирането и управлението на църковния живот

Растеж

Още

Умен град

Още

Общество

Още