Екип

Представяме ви екипа, стоящ зад инициативата TheMayor.EU: 

Боян Томов

Председател на Асоциация „Евро Адванс" и основател на TheMayor.EU. Може да се свържете с него на office@themayor.eu 

Асения Димитрова

Ръководител на проекта. Свържете се с Асения чрез a.dimitrova@themayor.eu 

Антон Стоянов

Координатор на проекта. Може да се свържете с него тук a.stoyanov@themayor.eu 

Виктория Илкова

Реклама и маркетинг. Свържете се с нея на v.ilkova@themayor.eu

Едуард Лилов

Творчески директор. Може да се свържете с него на office@themayor.eu