Преведена на: Сподели статията

Хасково ще финансира 14 проектни предложения на граждани

Те са на обща стойност 100 000 лева

  • 13 септември 2020, 15:00
  • Author Monika Dimitrova
Medium playground

Община Хасково съобщи, че ще финансира проектни предложения на граждани от бюджета си по програма „Граждански инициативи 2020“. Решението кои от тях да получат финансова подкрепа бе взето от комисията за разпределяне на финансовото подпомагане, информират от кметството.

Подобряване на състоянието на публична общинска собственост

До 20 август 2020 г. граждански сдружения, неправителствени организации, инициативни групи и църковни настоятелства имаха възможност да кандидатстват за финансиране на малки проекти за подобряване на състоянието на публична общинска собственост. Такива например са междублоковите пространства, зоните за отдих, спортните и детските площадки.

Общият размер на финансирането по обявената първа покана за кандидатстване е 100 000 лева. От тях 70 000 лв. са предназначени за финансиране на проектни идеи в рамките на града и 30 000 лв. са предназначени за населените места в общината.

До изтичане на крайния срок, община Хасково е получила 25 проектни предложения. Комисията за разпределение на финансовото подпомагане по програма "Граждански инициативи 2020", е извършила оценка и е класирала всички постъпили проекти.

Финансиране ще получат 14 проектни предложения, събрали най-висок брой точки след обобщаване на индивидуалните оценки и до изчерпване на финансовия ресурс по обявената покана. Осем от тях ще бъдат реализирани на територията на град Хасково и 6 на територията на населените места в общината, а именно селата Козлец, Гълъбец, Тракиец, Узунджово, Книжовник и Долно Войводино.

Гражданските проекти класирали се за финансиране целят да изградят детски площадки, да облагородят околоблокови пространства, както и да създадат зони за отдих и спорт. Списъкът на резервните граждански предложения включва 8 проекта.

От общо получените 25 - три проектни предложения са отхвърлени. Пълния списък на всички проекти може да намерите на сайта на община Хасково. TheMayor.EU се обявява против дезинформацията и разпространението на фалшиви новини. Ако сте попаднали на такива примери, пишете ни на info@themayor.eu