Преведена на: Сподели статията

Новите инициативи на Общността са изграждането на “Европейско образователно пространство” и европейски университети

“Развитието на дигиталните умения и бъдещето на младите са основни приоритети”

  • 11 април 2018, 13:00
  • Author Monika Dimitrova
Medium yasen gyrov
Източник: Yasen Gyurov

Ясен Гюров е председател на Комитета по образование към Съвета на ЕС по време на българското председателство. Той има над 4-годишен професионален опит в създаването на политики на Европейския съюз. Преди да се присъедини към екипа на Министерството на образованието и науката и българското председателство е заемал длъжности в Европейския парламент и  Европейската комисия. Притежава магистърска степен по европеистика от Центъра за изследване на европейската интеграция към Рейнския Фридрих-Вилхелмов университет в Бон, Германия.

Г-н Гюров, какви са приоритетите и темите на дневен ред в сектора на образованието по време на Българското председателство на Съвета на ЕС?

Българското председателство си постави четири основни приоритета. В два от тях сектор образование е водещ, а именно: „Бъдещето на Европа и младите“ и „Дигиталната икономика и уменията на бъдещето“. Една от важните цели, за които работим като председателство, е запазване нивото на европейските инвестиции в образованието и обучението. Става дума за фондове, допълващи националното финансиране, като например кохезионните. Моментът за отстояването на този приоритет е ключов, тъй като предстои предложението на Европейската комисия за новата Многогодишна финансова рамка (МФР).

Заедно с МФР се очаква да бъде представена и новата програма „Еразъм+“. Бъдещето й след 2020 г. е главният приоритет на председателството на България в сектор образование. „Еразъм+“ е една от най-успешните и разпознаваеми европейски програми. Над 9 млн. млади хора са се възползвали от нея през последните 30 г., за да учат, преподават или стажуват в друга държава. За периода 2014-2020 г. програмата има бюджет от около 15 млрд. евро, което е 1,3% от общия размер на МФР. Към момента програмата е обхванала 4% от младите хора в Европа, а за да бъде този резултат удвоен, необходим е бюджет от около 90 млрд. евро.

За сериозно увеличение на бюджета се обявиха образователните министри на ЕС в рамките на първия Съвет по образование в рамките на българското председателство, който се проведе на 15 февруари 2018 г. Изключително важно е да увеличим броя на участниците в програмата.

Каква е ролята на Комитета по образование и кой участва в него? Какви конкретни резултати може да се очакват от работата на Комитета по време на председателството?

Комитетът по образование на Съвета на ЕС е органът, който подготвя срещите на министрите по образование. Той се председателства от държава членка, която в дадения момент е поела ротационното председателство на ЕС. В него заседават представители на всички 28 държави членки на ЕС. Най-често това са дипломати от постоянните представителства в Брюксел, както и национални експерти. В рамките на председателство Комитетът ще се събира общо 11 пъти. Това включва и изнесено заседание, което ще проведем през месец юни във Варна.

Заседанията, които проведохме в подготовка на Съвета на министрите през февруари, се фокусираха върху изготвянето на документите за политическите дебати. Освен дебат за бъдещето на „Еразъм+“, министрите обсъдиха и какви мерки трябва да бъдат взети в отговор на заключенията на Европейския съвет от декември 2017 г. В заключенията си европейските лидери се обявиха в подкрепа на по-задълбочено европейско сътрудничество в образованието. Те отчетоха и неговата централна роля за конкурентоспособността на ЕС.

Новите цели на Общността са изграждането на Европейско образователно пространство и европейски университети

Новите инициативи на европейско ниво си поставят за цел изграждането на „Европейско образователно пространство“. Част от тях се фокусират върху развитието на дигиталните умения и дигиталното образование, създаването на „европейски университети“, засиленото изучаване на езици, насърчаването на сътрудничеството между държавите членки в областта на взаимното признаване на дипломи и удостоверения.

Какви са плановете за подобряване на дигиталните умения на европейските граждани?

Единният цифров пазар е един от ключовите приоритети на европейския дневен ред. Неговото завършване би могло да донесе 415 млрд. евро годишно на европейската икономика и да доведе до създаването на стотици хиляди нови работни места.

За да има работещ единен цифров пазар в Европа, ключово е гражданите да имат поне минимални цифрови умения. Въпреки че 90% от работните места вече изискват базова цифрова грамотност, 44% от европейците не притежават основните умения за работа с цифрови технологии.

В Комитета по образование вече работим по „Плана за действие на Комисията в областта на цифровото образование“. Според нас като председателство обучението по програмиране, медийна грамотност и умения, свързани с киберсигурността, трябва да се насърчават на всички етапи на образованието.

Какво планирате по отношение на създаването на „Европейски университети“?

Създаването на „Европейски университети“, състоящи се от изградени „отдолу нагоре“ мрежи от университети в целия ЕС, е една от ключовите теми в сектор образование към момента. Тяхна задача ще бъде да дават възможност на студентите да придобият степен чрез комбиниране на обучение в различни държави от ЕС. Инициативата се очаква да  стартира пилотно през 2019 г.

Как трябва да изглежда модерното образование в ЕС?

Първо, образованието трябва да става все по-дигитално и иновативно. За съжаление, използването на технологиите за образователни цели  изостава, тъй като не всички начални и средни училища в ЕС разполагат с широколентови връзки. През 2015 г. приблизително 18% от началните и средните училища в ЕС не са били свързани към широколентови мрежи. Инфраструктурата е ключова, за да може развитието на човешкия капацитет да е успешно.

Второ, много важно е да се обърне значително внимание на учителите. Важно е те да бъдат мотивирани, а техните умения и знания периодично да се надграждат.

Трето, трябва да се засили приобщаващият характер на образованието. Задължително е да включим всички ученици в качествено образование от ранна възраст.

Източник: Economic.bg TheMayor.EU се обявява против дезинформацията и разпространението на фалшиви новини. Ако сте попаднали на такива примери, пишете ни на info@themayor.eu