Преведена на: Сподели статията

Облагородяват с евросредства Кремиковския манастир, „Перперикон“ и Термите на Хисаря

Восъчни фигури на владетели ще посрещат туристи в Долината на тракийските царе

  • 08 ноември 2019, 14:30
  • Author Plamen Petrov
Medium hissarya
Източник: Ministry of Regional Development and Public Works

Кремиковският манастир край София, археологическият комплекс „Перперикон“, Долината на тракийските царе и Термите на античен Диоклецианопол (днешна Хисаря) са културно-исторически обекти с национално значение и емблеми на туризма в България. За тяхното реставриране, социализиране и повишаване на туристическия им потенциал, съответните общини - София, Кърджали, Казанлък и Хисаря - кандидатстват с проекти за общо над 31 млн. лв. Те ще бъдат отпуснати по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съобщи на 5 ноември Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което управлява средствата по програмата.

Проектът на Община София „Кремиковски манастир – духовният център на Софийската Света гора” предвижда реставрация на стенописи, ремонт на покрива и дренажа на средновековна църква „Свети Георги“ и социализация на археологически структури. Ще бъде изградено Северно манастирско крило, в което ще се обособят информационен център, музейна експозиция, магерница, параклис и камбанария, манастирски работилници за производство на сладка и сиропи, обучение на лагерници и посетители в изработката на манастирски сувенири. Така ще се създаде цялостен нов туристически продукт, който да съчетае културните и духовни ценности с природните забележителности, пояснява министерството.

Община Кърджали кандидатства с проект за консервация и реставрация на част от археологическия комплекс „Перперикон“ и изграждане на туристическа инфраструктура за неговата социализация. Целта е постигането на интегриран туристически продукт "Перперикон" и неговото популяризиране  чрез разпространение на информационни и рекламни материали, закупуване на интерпретативна техника и оборудване за посетителския център на комплекса, уточнява ведомството.

Тракийско и римско наследство

Проектът „Светът на траките“ на община Казанлък предвижда консервация, реставрация и социализация на тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“ и изграждане на велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка. Планирано е също изграждането на  туристически комплекс, който ще има функцията на информационен център и ще изпълнява ролята на „портал“ за посещение на Долината на тракийските царе. Той ще разполага с многофункционална зала с 3D виртуална реалност, с възможност за организиране на различни събития, занаятчийски ателиета и конферентна зала. В комплекса ще има и тронна зала – музей, за който ще бъдат доставени восъчни фигури на тракийски владетели.

Проектът на община Хисаря „Античният град Диоклецианопол – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“, включва три обекта: южната порта на Диоклецианопол; Термите и североизточната ъглова кула. В тях ще бъдат изпълнени консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи за подобряване на цялостния туристически продукт с допълнени мерки за интерпретация и информация относно историята, значението и развитието на обектите.

По процедурата по-рано тази година бяха отпуснати 8,2 млн. лв. за реставрация и  адаптация на Синагогата във Видин и околното ѝ пространство, с което комплексът ще бъде превърнат в атрактивна туристическа и културна дестинация, припомня МРРБ.

Like the article? Subscribe to our newsletter to receive the latest from the EU cities right into your inbox.