Преведена на: Сподели статията

Община Свищов изгражда 27 нови социални жилища

Проектът, съфинансиран от ЕС, е на стойност 1,2 милиона лева

  • 06 септември 2020, 15:00
  • Author Monika Dimitrova
Medium svishtov
Източник: Svishtov Municipality

Община Свищов информира, че ще бъдат обособени 27 нови социални жилища на нейна територия. Те ще бъдат реализирани по проект на стойност 1,2 милиона лева, финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На пресконференция по проекта, проведена на 2 септември 2020 г., последвана от символична първа копка, кметът на община Свищов Генчо Генчев и представители на общинската администрация разясниха целите на проекта. Публичното събитие бе проведено при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки.

Интеграция на лица от уязвими групи

Изпълнението на проектните дейности ще доведе до осигуряване на подходяща социална инфраструктура, включително  съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи на територията на Община Свищов. Освен това ще се създадат предпоставки за интеграция на хората от тези целеви групи, социалното им приобщаване както и ще бъдат мотивирани за активното им включване в обществения живот.

По същество, проектът включва дейности за преустройство и ремонт на съществуваща 3-етажна сграда на адрес ул. „Черни връх“ № 18А и обособяване в нея на 27 броя социални жилища. Те ще бъдат разпределени както следва: 6 едностайни, 12 двустайни и 9 тристайни жилища.

Две от жилищата на първия етаж на сградата ще бъдат пригодени за хора с увреждания. По този начин проектът ще осигури подходяща социална инфраструктура за хора от уязвими групи.

От общината допълват, че цялостният облик на съществуващата триетажна сграда ще бъде осъвременен и обновен. Ремонтните дейности ще включват и поставянето на нови дограми, топлоизолация, модерно енергоемко осветление и отопление.TheMayor.EU се обявява против дезинформацията и разпространението на фалшиви новини. Ако сте попаднали на такива примери, пишете ни на info@themayor.eu

Социални политики