Преведена на: Сподели статията

Очаквайте днес: Европейска конференция на високо равнище „Европейският стълб на социалните права: Да работим заедно за постигането на резултати“ в София

На събитието ще присъства г-жа Мариан Тейсен, Еврокомисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност на ЕС

  • 27 юни 2018, 08:00
  • Author Monika Dimitrova
Medium dgncbcbxuaa6iyy
Източник: European Commission

Европейска конференция на високо равнище на тема „Европейският стълб на социалните права: Да работим заедно за постигането на резултати“ ще се проведе днес в Националния дворец на културата в София. Основната цел на форума е да продължи дебата за укрепването на социалното измерение на Европа в контекста на дискусиите за бюджета на ЕС за следващия програмен период. Основна тема на конференцията ще бъде и бъдещето на кохезионната политика и Европейския социален фонд.

По време на форума ще бъде направен преглед на изпълнението на политиките на Европейския стълб на социалните права една година след лансирането му от Европейската комисия. Ще се обсъдят и финансовите ресурси в подкрепа на приложението на социалния стълб и многогодишната финансова рамка като основно средство за постигане на резултати. В конференцията ще участват тристранни делегации от всички държави-членки на ЕС,  представители на европейските институции, европейските социални партньори и неправителствения сектор.

Източник: eu2018bg.bg