Преведена на: Сподели статията

Отворена е покана за проектни предложения „Синя икономика”

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31-ви януари 2019-та по темите Сини лаборатории, Сини кариери, Синя икономика

  • 30 октомври 2018, 21:30
  • Author Aseniya Dimitrova
Medium man 76196 1920
Източник: Pixabay

Отворена е нова покана за проектни предложения, финансирана от Европейския съюз. Поканата „Синя икономика” цели да:

  • Подпомогне иновативните технологии и/или морски услуги да подобрят готовността си за пазарна реализация и да напреднат към навлизане на пазара;
  • Позволи на икономическите актьори, главно МСП, да приложат нови идеи и резултати от изследвания към пазарни стоки и услуги;
  • Да улесни разгръщането на бизнес моделите и концепциите за услуги;
  • Да намали риска при реализирането на тези демонстрационни проекти и да осигури необходимата им достоверност, позволявайки им да достигнат до алтернативно финансиране за развитие на дейностите си.

Поканата е отворена за юридически лица, принадлежащи към следните категории: частни, публични или международни организации; учредени в държава от ЕС. Отворени за кандидатстване са следните три теми:

Сините лаборатории имат за цел да насърчат иновативните "лаборатории" да изпробват нови и икономически жизнеспособни решения, насочени към избрани морски предизвикателства и възможности. Фокусът на тази тема е да подпомогне млади учени, подкрепяни от опитни изследователи, от индустрията и местните заинтересовани страни; да обедини и развие иновативни технологии, продукти и услуги в подкрепа на устойчива синя икономика, опазване на морските ресурси и екосистемите.

Сини кариери насърчава иновативни подходи към укрепването на сътрудничеството между индустрията и образованието, като цели да създаде мост между предлаганите умения и търсенето.  

Синя икономика цели да подпомогне демонстрационни проекти, базирани на иновативни технологии, тествайки/развивайки или разширявайки  нови индустриални приложения и решения в областта на синята икономика.

Научете повече за критериите за допустимост на  ec.europa.euTheMayor.EU се обявява против дезинформацията и разпространението на фалшиви новини. Ако сте попаднали на такива примери, пишете ни на info@themayor.eu