Преведена на: Сподели статията

Перфектен пример за интегрирано управление на отпадъците в Добрич

Благодарение на финансирането от ЕС - 190 000 души се възползват от модернизираното депо за отпадъци

  • 01 август 2018, 10:00
  • Author Monika Dimitrova
Medium compost 419261  340
Източник: Pixabay

В края на март 2015 г. в близост до село Стожер бе открито депо за отпадъци. То ще обслужва нуждите на 190 000 души от 225 населени места в 9 общини в Добрич и Шумен за 30 години. Съоръжението е част от проект "Създаване на регионална система за управление на отпадъците в района на Добрич". Общият бюджет за този проект е около 20 милиона евро, 85% от които или 16 милиона евро са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.  

От общо 40 човека, наети на сметището, половината са от село Стожер. Почти няма никаква смяна на персонала. Повечето служители са били там от самото начало и са много добре обучени. Отпадъците предварително се сортират и обработват. Впоследствие рециклируемите отпадъци се пакетират, биоразградимите се компостират, а строителните отпадъци се раздробяват и след това се използват за цели като изграждане на пътища в рамките на  обекта. Благодарение на проекта Добрич е едно от първите места в България, които разполагат със сметище, отговарящо на екологичните стандарти на ЕС.

Източник: Европейската КомисияTheMayor.EU се обявява против дезинформацията и разпространението на фалшиви новини. Ако сте попаднали на такива примери, пишете ни на info@themayor.eu