За нас

TheMayor.eu – европейският портал за градове и граждани е:

  • Канал за информация и директна връзка между гражданите и институциите
  • Портал за новини, събития, инициативи и примери за добри идеи
  • Платформа за популяризиране на добри европейски политики, осъществени чрез публично-частно партньорство
  • Пространство за европейски програми за местните власти

Асоциация "Евро Адванс", която финансира и стои зад реализирането на инициативата има многогодишен опит при осъществяването на проекта Kmeta.bg - порталът на българските общини, който е доказал своята устойчивост през годините и ползващ се с огромен интерес както от местните администрации, така и от хората. Също така от 7 години се организира и церемония по излъчването на "Кмет на годината" в България. 

Концепцията, на която стъпва платформата, е да съдейства за по-добрата връзка между гражданите на Европейския съюз, местните власти и европейските институции. По този начин се цели информиране относно добрите практики на местно и регионално ниво, фокусиране на вниманието на европейските граждани върху работата на местните власти и съдействие за обмен на информация между общините из целия Европейски съюз. Също така и промотиране на европейски политики, свързани с развитието на регионите и реализиране на церемония "Кмет на Европа". 

TheMayor.EU съдейства за по-добра информираност на Европейските граждани за внедрени инициативи и практики за устойчиво развитие, подобрява комуникацията между местните власти в Европейския съюз и осведомява за осъществяването на европейските политики в нашия град. По този начин европейските граждани ще могат да получат информация за добри практики, проекти и политики, осъществени в техния град. Местните администрации ще имат директен канал, чрез който да информират гражданите за постигнатото от тях и да промотират интересни проекти с общоевропейско значение. Порталът отразява и дейностите на европейските институции, с пряко отражение върху регионите. TheMayor.EU e пространство за директен контакт между институциите на ЕС и гражданите.

Платформата е динамична и към нея може да се присъедини всяка една община от Европейския съюз, която проявява интерес, като участието ѝ нe е обвързано с финансови ангажименти, но дава възможност да стане част от единствения портал създаден за общините от целия Европейски съюз.

  Tomov, Gabriel, Panov, Markkula  and Mihaylova launching TheMayorEU

Еврокомисар Мария Габриел с ресор „Цифрова икономика и общество“, вицепрезидентът на Европейския комитет на регионите Марку Маркула, председателят на Комисията по регионална политика в Европейския парламент Искра Михайлова, председателят на Националното сдружение на общините в република България и кмет на Велико Търново Даниел Панов и председателят на Асоциация „Евроадванс“ и основател на проекта TheMayor.EU Боян Томов дадоха старта на единствената по рода си платформа на Европейските общини.