Преведена на: Сподели статията

Заводът за комбинирано производство на енергия от отпадъци в София получи 94 милиона евро от ЕК

Мярката ще помогне на България да постигне целите си по отношение на енергийната ефективност и ще допринесе за намаляване на емисиите на CO2

  • 26 ноември 2019, 13:00
  • Author Plamen Petrov
Medium img 7736
Източник: https://sofiawastemanagement.eu/

Завършването на дългоочакваната централа в София, която ще произвежда комбинирано електроенергия и топлинна енергия от негодни за рециклиране битови отпадъци, вече изглежда близко, след като Европейската комисия одобри плановете на българската държава да подпомогне  изграждането и експлоатацията на завода.

Обявената вчера подкрепа ще се състои от две отделни мерки: пряка безвъзмездна помощ в размер на приблизително 90,8 милиона евро (около 177,6 милиона лева), финансирана от структурните фондове на ЕС, управлявани от България и заем, отпуснат от Столична община на „Топлофикация“ ЕАД с преференциална лихва, възлизащ на приблизително 3 милиона евро (около 5,8 милиона лева).

Комисията установи, че мярката за подкрепа отговаря на правилата на ЕС за държавната помощ и изпълнява критериите на Директивата за енергийната ефективност и на Директивата за отпадъците. Комбинираното производство на електроенергия и топлинна енергия от новата инсталация ще позволи икономия на 46,5 % първична енергия в сравнение с разделното производство на електроенергия и топлинна енергия.

Мярката за подкрепа ще помогне на България да постигне целите си по отношение на енергийната ефективност и ще допринесе за намаляване на емисиите на CO2 в съответствие с целите на ЕС в областта на околната среда, без да се нарушава ненужно конкуренцията,“ заяви Комисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестегер, цитирана от пресслужбата на ЕК.

Какво представлява централата

Изграждането и експлоатацията на високоефективната централа за комбинирано производство на енергия е третият етап от дългогодишния проект в областта на околната среда, финансиран от структурните фондове на ЕС (ЕСИФ/ЕФРР) за подобряване на третирането на отпадъците в Софийска област, България. 

Първата фаза, завършена през 2014 г., включваше изграждането на ново депо, ново анаеробно разлагане с енергопроизводство и инсталация за компостиране и други малки компоненти на проекта. Втората фаза, завършена през 2015 г., включваше подобряване на рециклирането и създаване на съоръжение за механично биологично третиране, което произвежда негодни за рециклиране битови отпадъци като основен продукт, както и вторични материали за рециклиране.

След завършването й централата ще произвежда топлинна енергия и електричество с мощност приблизително 55 мегавата (MW) за топлинната енергия и 19 MW за електроенергията. За гориво ще бъдат използвани около 180 000 тона негодни за рециклиране битови отпадъци годишно. Инсталацията, която ще бъде изградена от общинското дружество „Топлофикация“ ЕАД, ще бъде свързана с топлофикационната мрежа на София. Изграждането ще приключи до края на 2023 г.TheMayor.EU се обявява против дезинформацията и разпространението на фалшиви новини. Ако сте попаднали на такива примери, пишете ни на info@themayor.eu