Thumb praha coa cz small Praha

Default architecture 1845560 1280
Bigger thumb zden%c4%9bk h%c5%99ib fb Mayor

Zdeněk Hřib

Previous mayors Životopis

Historie města

Předpokládá se, že jedním z prvních osadníků na území dnešní Prahy byly keltské kmeny ve 4. a 5. století před naším letopočtem, ale německé kmeny jích rychle vyhnaly. V 5. a 6. století se začaly usazovat německé a slovanské kmeny. Postupně se usadily a i české kmeny a brzy začala stavba Pražského hradu a katedrály města. Ve 14. století se město rozvinulo a rozkvétalo za panování Karla I., krále Bohemie a císaře Svaté říše římské. Praha je vysoce rozvinutím císařskím hlavním městem. Po řizení Karla I. dochází k více nejisté období ve vývoji města. V roce 1689 bylo město téměř úplně zničeno požárem, ale rychle se mu podařilo zotavit. Průmyslová revoluce 18. století označuje počátek výstavby řady továren pro zpracování uhlí a železa. Po První světové válce vznikl stát Československa a Praha byla vybrána jako jeho hlavní město, Druhá světová válka byla pro město zničující. V roce 1993 se Česká republika stala nezávislým státem.

Praha, hlavní město České republiky, je 14. největším městem Evropské unie. Více než 1,4 milionu lidí žije ve městě a přes 2 miliony v celé oblasti. Praha vznikla v 6. století a později se stala hlavním městem historického regionu Bohemia. V roce 1960 je Praha rozdělena do 10 okresů. V červenci 2001 se regiony staly 22 samostatnými správními obvody. Některé z těchto regionů mají pravomoci nad jinými regionmi.

Hospodářství země je založeno na několika klíčových průmyslových odvětvích, jako je průmysl, energetika, informační technologie, doprava a komunikace a také výzkum. Automobilový průmysl a výroba elektroniky jsou vysoce rozvinuté. V Praze je odvětví těžkého průmyslu nahrazeno sektorem služeb, přičemž převážná většina pracující populace pracuje v oblasti komunikace, financí, informačních technologií, obchodu, potravinářského průmyslu. Cestovní ruch také zaujímá velkou část ekonomiky.

Praha

Biggest thumb prague 2387520 1280
Zdroj: Pixabay

Prahu každoročně navštěvují miliony turistů. Jednou z nejatraktivnějších částí města je historické centrum. Pro turisty  jsou nabízeny mnoho organizovaných a vzdělávacích prohlídek. Jiné historické památky v centru zahrnují budovu staré radnice a mnoho dalších architektonických památek různých stylů z různých období historie města. Pražský hrad, kde nyní žije prezident země, je významným orientačním bodem. Jeho stavba začala v roce 870 a byla dokončena jen před 88 let, v roce 1929. Dalším lákadlem je Karlův most přes řeku Vltavu.  V historickém centru může být také navštíven Orloj. On začal měřit čas v roce 1410, což z něj činí nejstarší stále pracující hodiny na světě.