O nas

TheMayor.eu - Portál evropských obcí je:

  • Kanál o informací a přímou vazbu mezi občany a institucemi
  • Portál pro zprávy, události, podněty a příklady pro dobré nápady
  • Platforma pro podporu dobrých evropských politik, prováděné prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého
  • Prostor pro evropské programy pro místní orgány

Tým stojící za realizaci této iniciativy má dlouholeté zkušenosti v oblasti realizace projektu Kmeta.bg - portál bulharských obcí, který prokázal svou odolnost v průběhu let a obdařeni velkým zájmem ze strany místních úřadů a lidí. Také od 7 let se organizuje a i slávnost - Starosta roku v Bulharsku. 

Koncept, který je postavení na platformě, je podpořit lepší vztahy mezi občany Evropské unie, místními úřady a evropskými institucemi. Tak, že cílem je poskytnout informací o osvědčených postupech na místní a regionální úrovni se zaměřením pozornosti evropských občanů na práci místních orgánů a podporovat výměnu informací mezi obcemi v celé Evropské unii. Také podpora politik EU týkajících se regionálního rozvoje a realizace slavnosti Starosta EU v spoluprácí  s Evropskou komisí, Výborem regionů a Evropským parlamentem.

TheMayor.EU podporuje lepší informovanost evropských občanů pro realizované iniciativy a postupy v oblasti udržitelného rozvoje, zlepšuje komunikace mezi místními orgány v Evropské unii a informuje o provádění evropských politik v našem městě. Tímto způsobem budou evropští občané moci získávat informace o osvědčených postupech, projektech a politik prováděných v jejich městě. Místní správy budou mít přímý kanál, jehož prostřednictvím budou informovat občany o svých úspěchů a budou podporovat zajímavé projekty evropského významu. Portál bude odrážet činnosti evropských institucí, které mají přímý dopad na regiony a stávají se tak prostor pro přímý kontakt mezi institucemi a občany EU, a zvýší viditelnost politiky, kterou koná Unie.

Tato platforma je dynamická a k ní se může připojit jakákoliv obec z Evropské unii, která má zájem, přitom účast ne bude propojena s finančními závazky, ale obec bude mít příležitost stát se součástí jediného portálu vytvořeného pro obcí z celé Evropské unie.