De europæiske kommuners portal

TheMayor.eu – de europæiske kommuners portal, er:

  • Informationskanal og direkte forbindelse mellem borgere og institutioner
  • Portal for nyheder, begivenheder, initiativer og eksempler på gode ideer
  • Platforme for promovering af gode europæiske politikker inden for offentlig-privat partnerskab
  • Websted for europæiske programmer for lokale myndigheder

Teamet der står bag realiseringen af dette initiativ har mange års erfaring i gennemførelsen af projektet Kmeta.bg – de bulgarske kommuners portal, som har bevist sin holdbarhed gennem årene og oplevet stor interesse fra både de lokale myndigheder og befolkningen. Det har været syv år vi organiseret en årlig ceremoni for udnævnelse af årets borgmester i Bulgarien. 

Platformen bygger på koncepten at skabe et bedre forhold mellem EU-borgere, lokale myndigheder og EU-institutioner. Initiativet har til formål at øge bevidstheden om bedste praksis på lokalt og regionalt plan, rette de europæiske borgeres opmærksomhed mod de lokale myndigheders arbejde samt bidrage til udvekslingen af oplysninger mellem kommuner i hele Europæiske Unionen. Vi stræber også efter at fremme EU-politikker om regional udvikling og at realisere en “EU Borgmester” ceremoni i samarbejde med Europa-Kommissionen, Regionsudvalget og Europa-Parlamentet.

TheMayor.EU fremmer de europæiske borgeres bevidsthed om tiltag og praksis for bæredygtig udvikling, forbedrer kommunikationen mellem de lokale myndigheder i Den Europæiske Union og informerer om gennemførelsen af europæiske politikker i byerne. På denne måde vil de europæiske borgere kunne få oplysninger om bedste praksis, projekter og politikker i deres hjembyer. Lokale forvaltninger vil have en direkte kanal for at informere borgerne om sine resultater og at promovere interessante projekter af paneuropæisk betydning. Videre vil portalen følge de europæiske institutioners aktiviteter med direkte indvirkning på regionerne, og dermed blive et sted for direkte kontakt mellem EU-institutionerne og borgerne, samt øge synligheden af Unionens politikker.

Platformen er dynamisk og hver interesseret kommune i Den Europæiske Union kan tilslutte sig hertil – medlemskabet medfører ingen finansielle forpligtelser, men giver mulighed for at blive en del af den eneste portal som er beregnet til kommuner i hele EU.