Προσθήκη πόλης

TheMayor.eu είναι μια online πλατφόρμα, ειδικά αφιερωμένη στους τοπικούς δήμους. Εάν είστε μέλος της τοπικής αρχής στην πόλη σας, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ ή να μας γράψετε απευθείας στο ofiice@themayor.eu  και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η διαδικτυακή πύλη δίνει την ευκαιρία σε κάθε δήμο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για:

  • Παρουσίαση των δραστηριοτήτων σας στο κοινό
  • Κοινή χρήση ορθών πρακτικών και ιδεών
  • Σύνδεση με τις άλλες τοπικές αρχές στην ΕΕ

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, άμεση επαφή με τις τοπικές αρχές και γνώση των τελευταίων καινοτόμων ιδεών σε τοπικό επίπεδο.