Add city

TheMayor.eu on onlain platvorm, mille erieesmärgiks on kohalikud omavalitsused. Kui te kuulute teie linna omavalitsusesse, siis võite siia registreerida või kirjutada otse meie e-postile office@themayor.eu ja me võtame teiega ühendust rohkem info jaoks.

See portaal annab võimaluse igale Euroopa Liidu territooriumil asuvale kohalikule valitsusele:

  • Esitada oma tegevust avalikkusele
  • Jagada häid praktikaid ja ideid
  • Ühendada muude EL kohalike omavalitsustega

Niiviisi on kodanikel pidevat teabevahetust, otsest kontakti kohalike omavalitsustega ja uusimate innovatiivsete ideede teadmist kohalikul nivool.