Euroopa kohalike omavalitsuste portaal

TheMayor.eu, Euroopa kohalike omavalitsuste portaal on: 

  • Infokanal ja otsene suhe kodanike ja institutsioonide vahel
  • Uudiste, ürituste, algatuste ja heade mõtete näidete portaal
  • Heade Euroopa poliitikate populariseerimiseks, mis on teostatud avaliku ja erasektori partnerluse kaudu
  • Ruum kohalike omavalitsuste Euroopa programmide jaoks

Meeskonnal, mis on initsiatiivi teostamise taga, on pikaajalist kogemust Kmeta.bg projekti teostamisel ehk Bulgaaria kohalike omavalitsuste portaal, mis on oma jätkusuutlikust kinnitanud  aastate jooksul ja mille vastu tuntakse suur huvi nii kohalike omavalitsuste, kui ka inimeste poolt.  Samuti korraldatakse  juba 7 aastat  Bulgaarias Aasta Linnapea valimise tseremoonia. 

Kontseptsioon, mille peale platvorm astub, on abistada parema suhe Euroopa Liidu, kohalike omavalitsuste ja Euroopa institutsioonide vahel. Niiviisi on eesmärk informeerida heade tavade kohta kohalike ja piirkondliku tasandil, fokuseerida Euroopa kodanike tähelepanu kohalikele omavalitsustele ja koostöö teabejagamise jaoks terve Euroopa Liidu kohalike omavalitsuste vahel. Samuti on ka eesmärgiks Euroopa poliitikate edendamine, mis on seotud piirkondade arendamisega ja  Euroopa Liidu Linnapea valimise tseremoonia teostamine Euroopa Komisjoni, Regioonide Komitee ja Euroopa Parlamendi abistamisega.     

TheMayor.EU abistab Euroopa kodanike paremat informeerimist jätkusuutliku arengu rakendatud initsiatiivide kohta, parandab kommunikatsiooni kohalike omavalitsuste ja Euroopa Liidu vahel ja teatab Euroopa poliitikatest meie linnas. Niiviisi võivad Euroopa kodanikud saada info headest tavadest, projektidest ja poliitikatest, mis on teostatud nende linnas. Kohalikel omavalitsustel oleks siis otsest kanalit, mille kaudu kodanikke informeerida nende poolt saavutatu kohta ja üle-euroopalise tähtsusega huvitavaid projekte edendada. Sel portaalil on ka jutt Euroopa institutsioonide tegevustest, otsese mõjuga regioonidele ja niiviisi saab portaal ruumiks otsese kontakti jaoks EL institutsioonide ja kodanike vahel ning ka kõrgendab Euroopa Liidu poolt viitavate poliitikate nähtavust.   

Platvorm on dünaamiline ja sellega võib liituda iga Euroopa Liidu kohalik omavalitsus, mil on huvi selle vastu ning selle osavõtmine ei ole seotud finantskohustustega, kuid sel oleks võimalust saada osaks ainukesest portaalist, mis on loodud terve Euroopa Liidu kohalike omavalitsuste jaoks.