Euroopan kuntien portaali

TheMayor.eu – Euroopan kuntien portaali on:

  • Kanava tietoa ja kansalaisten- ja laitosten suorayhteys varten.  suoraa yhteyttä
  • Sisäänkäynti uutisia, tapahtumille, aloitteille ja hyvä ajatuksen esimerkkejä varten. uutisille, hyville ajatuksille
  • Alusta, jolla edistetään hyviä eurooppalaisia poliitikkoja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla
  • Paikallisviranomaisten eurooppalaisten ohjelmien tila

Aloitteen toteuttamisen joukkue on vuosien kokemus Kmeta.bg- hankkeen toteuttamisessa. Kmeta.bg:n hanke on Bulgarian kuntien portaali joka on osoittanut kestävyytensä vuosien varrella ja jolla on suuri kiinnostus sekä paikallisviranomaisilta että kansalaisilta. paikallisviranomaisia että kansalaisia kohtaan Bulgarian vuoden pormestarin tilaisuus pidetään myös viiden vuoden pormestari välein. 

Alustan taustalla on Euroopan unionin kansalaisten, paikallisviranomaisten ja EU: n toimielinten välisen paremman yhteyden edistäminen. Tavoitteena on tiedottaa hyvistä toimintatavoista paikallis- ja aluetasolla keskittymällä Euroopan kansalaisten tietoon paikallisviranomaisten toiminnasta ja auttamalla vaihtamaan tietoja kuntien välillä koko Euroopan unionissa. Edistää myös EU: n politiikkaa, joka liittyy alueiden kehittämiseen ja EU: n tilaisuuspormestarin järjestämiseen Euroopan lautakunnan, alueiden komitean ja Euroopan parlamentin, lautakunnassa, komiteassa ja parlamentissa.

TheMayor.EU edistää parempaa tietoisuutta EU: n kansalaisista sulautettu kestävän kehityksen aloitteista ja käytänteistä, parantaa Euroopan unionin paikallisviranomaisten välistä viestintää ja tiedottaa eurooppalaisten politiikkojen täytäntöönpanosta kaupungissa. Tällä tavalla Euroopan kansalaiset voivat saada tietoa kaupungeista kaupungeissa toteutetuista hyvistä toimintatavoista, hankkeista ja politiikoista. Paikallisilla hallinnoilla on suora kanava, jotta kansalaiset saisivat tietoa saavutuksistaan ja edistettäisiin mielenkiintoisia eurooppalaisen edun mukaisia hankkeita. Portaali heijastaa myös EU: n toimielinten toimintaa, jolla on suoria vaikutuksia alueisiin, ja siitä tulee näin ollen EU: n toimielinten ja kansalaisten välinen suora yhteydenpito ja EU: n politiikan näkyvyyden lisääminen.

Alusta on dynaaminen ja siihen voivat liittyä kaikki EU: n kiinnostuneet kuntalaiset, jotka eivät osallistu rahoitussitoumuksiin, mutta niillä on mahdollisuus liittyä kaikkiin Euroopan unionin kuntia varten luotuun portaaliin.