Europos savivaldybių portalas

TheMayor.eu – Europos savivaldybių portalas yra:

  • Informacijos ir tiesioginio ryšio tarp piliečių ir institucijų kanalas
  • Naujienų, įvykių, iniciatyvų ir gerų idėjų portalas
  • Geros Europos politikos populiarinimo, vykdomo plėtojant partnerystės ryšius tarp valstybinio ir privataus sektoriaus, platforma
  • Erdvė vietos valdžios Europos programoms

Komanda, kuri įgyvendina iniciatyvą, turi daugiametės patirties vykdant projektą Kmeta.bg – Bulgarijos savivaldybių portalą, kuris įrodė savo stabilumą ilgus metus, ir kuris kelia didelį susidomėjimą tiek vietos administratorių, tiek žmonių tarpe. Taip pat 7 metus organizuojama ir Metų mero rinkimo ceremonija Bulgarijoje.  

Koncepcija, kuria remiasi platforma, skirta skatinti geresnį ryšį tarp Europos Sąjungos piliečių, vietos valdžios ir Europos institucijų. Tokiu būdu siekiama informuoti apie gerąją praktiką vietos ir regionų lygiu, Europos piliečių dėmesį sutelkti į vietos valdžios institucijų darbą ir padėti keistis informacija apie savivaldybes visoje Europos Sąjungoje. Taip pat propaguoti Europos politiką, susijusią su regionų vystymusi ir ES Mero ceremonijos įgyvendinimu, padedant Europos Komisijai, Regionų komitetui ir Europos parlamentui.  

TheMayor.EU padeda geriau informuoti Europos piliečius apie diegiamas stabilios plėtros iniciatyvas ir praktikas, gerina komunikaciją tarp vietos valdžios Europos Sąjungoje ir teikia informaciją apie Europos politikos mūsų mieste įgyvendinimą. Taigi, Europos piliečiai galės gauti informaciją apie gerąsias praktikas, projektus ir politiką, įgyvendinamą jų mieste. Vietos administracijos turės tiesioginį kanalą, per kurį informuos piliečius apie jų pasiekimus ir apie įdomius projektus, reikšmingus visos Europos mastu. Portale atsispindės ir Europos institucijų veikla, turinti tiesioginį poveikį regionams, ir tokiu būdu, portalas virs erdve tiesioginiams kontaktams tarp ES institucijų ir piliečių, taip pat jame bus geriau matoma Europos Sąjungos įgyvendinama politika.

Platforma yra dinamiška, ir prie jos gali jungtis kiekviena Europos Sąjungos savivaldybė, kuri yra tuo susidomėjusi, ir jos dalyvavimas nėra susijęs su finansiniais įsipareigojimais, tačiau yra galimybė tapti dalimi vieningo portalo, sukurto visos Europos Sąjungos savivaldybėms.