Eiropas pašvaldību portāls

TheMayor.eu – Eiropas pašvaldību portāls ir:

  • Informācijas kanāls un tieša iedzīvotāju saite ar institūcijām
  • Portāls jaunumiem, notikumiem, iniciatīvām un labo ideju piemēriem
  • Eiropas labas politikas popularizēšanas platforma, kura ir realizēta ar publisko un privāto partnerību
  • Telpa Eiropas programmām, kuras paredzētas vietējai varai

Komandai, kura realizē šo iniciatīvu, ir daudzgadīga pieredze ieviešot projektu Kmeta.bg – bulgāru pašvaldību portāls, kurš ir pierādījis savu stabilitāti laika gaitā un par kuru interesējās gan vietējā administrācija, gan iedzīvotāji. Tāpat šī komanda jau 7 gadus organizē ceremoniju Bulgārijas gada Mēra ievēlēšanai. 

Platformas pamatā ir koncepcija kā palīdzēt labākai komunikācijai starp Eiropas savienības iedzīvotājiem, vietējo varu un Eiropas institūcijām. Tādā veidā tiek centrēts uz informēšanu par labajām praksēm vietējā un reģionālajā līmenī, fokusējot Eiropas iedzīvotāju uzmanību uz vietējās varas darbu un palīdzēt informācijas apmaiņai starp pašvaldībām visā Eiropas savienībā. Platformas uzdevums  ir arī Eiropas politikas promotēšana, kura ir saistīta ar reģionu attīstību un ceremonijas „ES Mērs” realizāciju, sadarbojoties ar Eiropas komisiju, Reģionu komiteju un Eiropas Parlamentu.

TheMayor.EU palīdz, lai Eiropas pilsoņi būtu labāk informēti par ieviestām iniciatīvām un praksēm noturīgai attīstībai, uzlabojot komunikāciju starp vietējās varas iestādēm un Eiropas savienību un informē par realizētajām Eiropas politikām mūsu pilsētā. Tādā veidā Eiropas pilsoņi varēs saņemt informāciju par labajām praksēm, projektiem un politikām, kuras ir pielietotas viņu pilsētā. Vietējiem administratoriem būs tiešais kanāls, ar kura palīdzību informēs pilsoņus par sasniegumiem un piedāvās interesantus projektus  ar Eiropas nozīmi. Portāls arī attēlos Eiropas institūciju darbības un to tiešo ietekmi uz reģioniem, un tādā veidā portāls kļūs par telpu tiešiem kontaktiem starp ES institūcijām un pilsoņiem, kā arī uzlabos to politiku redzamību, kuras ievieš Savienība.

Platforma ir dinamiska un tai var pievienoties jebkura Eiropas Savienības pašvaldība, kurai par to ir interese, un tās dalība nav atkarīga no finansiālām saistībām, bet tai būs dota iespēja kļūt par daļu no vienīgā portāla, kurš ir izveidots visas Eiropas savienības pašvaldībām.