Het portal van de Europese gemeenten

TheMayor.eu, het portal van de Europese gemeenten is:

  • Kanaal voor informatie en directe verbinding tussen burgers en instellingen
  • Portaal voor nieuws, evenementen, initiatieven en voorbeelden van goede ideeën
  • Platform ter bevordering van goede Europese beleidslijnen die door publiek-private samenwerking worden verwezenlijkt
  • Ruimte voor Europese programma’s voor de lokale overheden

De ploeg die dit initatief tot stand heeft gebracht, heeft langdurige ervaring door de verwezenlijking van het project Kmeta.bg, het portal van de Bulgaarse gemeenten dit een duurzaamheid in de loop der jaren heeft bewezen en waarvoor een grote interesse zowel de locale autoriteiten als de mensen hebben. 

Het concept waarop het platform is gebaseerd is het bevorderen van een betere verbinding tussen de burgers van de Europese Unie, locale overheden en Europese instellingen. Op die manier is de bedoeling het informeren over de goede praktijken op lokaal en regionaal niveau, het focussen van de aandacht van de Europese burgers op de prestatie van de lokale overheden en de steun van de informatie-uitwisseling tussen de gemeenten in de gehele Europese Unie. Ook is de doelstelling ervan de bevordering van Europese beleidslijnen die betrekking met de regionale ontwikkeling en de realisatie van de ceremonie van het kiezen van Burgemeester van de EU hebben met  medewerking van de Europese Commissie, het Comité van de Regio’s en het Europese Parlement.      

TheMayor.EU begunstigt een betere bewustwording van de Europese burgers van de geïmplementeerde initiatieven en praktijken voor duurzame ontwikkeling, verbetert de communicatie tussen de locale overheden in de Europese Unie en brengt op de hoogte van de realisatie van de Europese praktijken in onze stad. Zo zullen de Europese burgers op de hoogte gesteld kunnen worden van de goede praktijken, projecten en beleidslijnen in hun stad. De lokale overheden zullen een direct kanaal hebben waardoor de burgers daarvan te informeren over de prestaties daarvan en kunnen interessante projecten van pan-Europese belang bevorderen. Het portaal zal ook over de prestaties van de Europese instellingen  informeren door zich direct op de regio’s te focussen en daardoor zal het een ruimte voor direct contact tussen de EU-instellingen en burgers worden en de door de Europese Unie gevoerde beleidslijnen zullen meer zichtbaar zijn.      

Het platform is dynamisch en daarmee kan iedere gemeente meedoen die erin belang stelt en de deelname ervan zal geen financiële verplichtingen bevatten, maar de betreffende gemeente zal de mogelijk hebben deel uit te maken van het enige portal die voor de gemeenten in de gehele Europese Unie werd gecreëerd.