Dodaj miasto

TheMayor.eu to platforma online, specjalnie poświęcona gminom lokalnym. Jeśli jest Pan/Pani członkiem władzy lokalnej w swoim mieście, może się Pan/Pani tutaj zapisać lub też bezpośrednio skontaktować się z nami pod adresem elektronowym office@themayor.eu; w takim razie my skontaktujemy się z Panem/Panią celem udostępnienia dalszych informacji.

Portal daje szansę każdej gminie w ramach Unii Europejskiej, aby:

  • Przedstawiła swoją działalność przed społeczeństwem;
  • Podzieliła się swoimi dobrymi praktykami a ideami;
  • Weszła w kontakt z innymi władzami łokalnymi w UE.

W ten sposób obywatelom zapewnione będą ciągła wymiana informacji, bezpośredni kontakt z władzami lokalnymi oraz zaznajamianie się z najnowszymi ideami innowacyjnymi na poziomie regionalnym.