Portál európskych obcí

TheMayor.eu - Portál európskych obcí je:

  • Kanál pre informácie a priamy kontakt medzi občanmi a inštitúciami
  • Portál pre správy, udalosti, iniciatívy a príklady dobrých nápadov
  • Platforma na podporu dobrých európskych politík prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva
  • Priestor pre európske programy pre miestne orgány

Tím stojaci za realizáciu tejto iniciatívy má dlhoročné skúsenosti v oblasti realizácie projektu Kmeta.bg - portál bulharských obcí, ktorý preukázal svoju odolnosť v priebehu rokov a obdarení veľkým záujmom zo strany miestnych úradov a ľudí. Tiež už od 7 rokov se organizuje  i slávnostný ceremoniár pre zvolený Starostu roka v Bulharsku. 

Koncept platformy je podporiť lepšie prepojenie medzi občanmi Európskej únie, miestnymi orgánmi a európskymi inštitúciami. Cieľom je informovať o osvedčených postupoch na miestnej a regionálnej úrovni, zamerať pozornosť európskych občanov na prácu miestnych orgánov a pomôcť pri výmene informácií medzi obcami v celej Európskej únii. Taktiež podporovať európske politiky týkajúce sa rozvoja regiónov a organizovať za pomocí Európskej komisie, Výboru regiónov a Európskeho parlamentu slávnostný ceremoniár Primátora EÚ.

TheMayor.EU podporuje lepšiu informovanosť európskych občanov pre realizované iniciatívy a postupy v oblasti udržateľného rozvoja, zlepšuje komunikácie medzi miestnymi orgánmi v Európskej únii a informuje o realizácii európskych politík v našom meste. Týmto spôsobom budú európski občania schopní získať informácie o osvedčených postupoch, projektoch a politikách implementovaných v ich mestách. Miestne správy budú mať priamy kanál na informovanie občanov o tom, čo dosiahli, a na podporu zaujímavých projektov spoločného európskeho záujmu. Portál bude tiež odrážať činnosti európskych inštitúcií s priamym vplyvom na regióny, a tak sa stane priamym kontaktným priestorom medzi inštitúciami EÚ a občanmi a zvýši viditeľnosť politík, ktoré sleduje Únia.

Platforma je dynamická a môže sa k nej pripojiť aj akúkoľvek zainteresovaná obec EÚ, ktorá sa nebude podieľať na finančných záväzkoch, ale bude mať príležitosť stať sa súčasťou jediného portálu vytvoreného pre obce v celej Európskej únii.