Portal evropskih občin

TheMayor.eu – portal evropskih občin je:

  • Kanal za informacije in neposreden stik državljanov z institucijami
  • Portal za novice, dogodke, pobude in primere dobrih idej
  • Platforma za spodbujanje dobrih evropskih politik prek javno-zasebnega partnerstva
  • Prostor za evropske programe organov samoupravnih lokalnih skupnosti

Ekipa, ki stoji za to pobudo ima dolgoletne izkušnje pri izvajanju projekta Kmeta.bg - portal bolgarskih občin, ki je v preteklih letih dokazal svojo trajnost in uživa velik interes  samoupravnih lokalnih skupnosti in ljudi. Prav tako, v Bolgariji že sedmo leto zapored organizira svečano ceremonijo “Župan leta”. 

Koncept platforme je spodbujanje boljše povezave med državljani Evropske unije, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in evropskimi institucijami. Cilj portala je obveščanje o dobrih praksah na lokalni in regionalni ravni, s poudarkom na pozornosti evropskih državljanov na delu organov samoupravnih lokalnih skupnosti in pri izmenjavi informacij med občinami po vsej Evropski uniji. Koncept platforme je tudi spodbujanje evropskih politik, povezanih z razvojem regij in realizacija svečane ceremonije “Župan Evropske unije” s pomočjo Evropske komisije, Evropskega odbora regij in Evropskega parlamenta.

TheMayor.EU spodbuja ozaveščenost evropskih državljanov o pobudah in praksah trajnostnega razvoja, spodbuja izboljšanje komunikacije med organi samoupravnih lokalnih skupnosti v Evropski uniji in obvešča o izvajanju evropskih politik v našem mestu. Na ta način, evropski državljani lahko si bodo pridobili informacije o najboljših praksah, projektih in politikah, ki se izvajajo v njihovem mestu. Organi samoupravnih lokalnih skupnosti bo imeli neposreden kanal, prek katerega svoje državljane bodo obveščali  o svojih dosežkih in bi lahko spodbujali zanimive projekte evropskega pomena. Portal bo obveščal o dejavnosti evropskih institucij, ki imajo neposreden vpliv na regije in tako bo postal prostor za neposreden stik državljanov z institucijami Evropske unije, ter bo povečal prepoznavnost politik, ki jih Unija vodi.

Platforma je dinamična in s tem se ji lahko pridruži vsaka zainteresirana občina v Evropski uniji, saj njena udeležba ni povezana s finančnimi obveznostmi, pa bo imela možnost, da postane del edinega portala občin Evropske unije.