Thumb tr%c5%bei%c4%8d coa Tržič

Default tr%c5%bei%c4%8d
Vir: Tržič Municipality
Bigger thumb borut sajovic Župan

Borut Sajovic

Biografija

Kratka zgodovina

Nastanek in razvoj Tržiča sta najtesneje povezana s potjo, ki je vodila z gorenjske ravnine čez prelaz Ljubelj na Koroško. Arheološke najdbe dokazujejo, da je zagotovo obstajala že v zgodovinski dobi, ko je prek Ljubelja povezovala Virunum na Gosposvetskem polju z Emono. Naselje, takrat imenovano Forum in Lubelino, ki je stalo ob tej poti, je zasul plaz in del prebivalcev se je preselil v dolino, kjer so na mestu sedanjega Tržiča ustanovili naselje Neumarktl. Naselje se je začelo razvijati ob vznožju grajskega hriba, na katerem je stal dvor, pozneje grad Neuhaus. Njegov razvoj in obliko pa so narekovali prometna žila in razvijajoča se kovaštvo oz fužinarstvo.

Nekaj pomembnih in zanimivih lentic:

 • 1261 - prva omemba Ljubeljskega trga (Forum in Lubelino)
 • 1320 - prva omemba Neumarktla (Tržič; Forum Novum)
 • 1348 - hud potres, ki po predvidevanjih sproži plaz s Košute in zasuje tedanji Ljubeljski trg
 • 1383 - prvič omenjena župnija Tržič
 • 1401 - omenjena Bistrica pod gradom Gutenberg (Fewstricz vnder Guttenberg)
 • 1463 - na Gutenbergu rojen Žiga Lamberg postane prvi ljubljanski škof
 • 1492 - Tržič dobi trške pravice, ki jih podeli Friderik III.
 • 1557 - začetek izkopavanja živosrebrove rude v Šentanskem rudniku
 • 1689 - v požaru zgori 80 hiš na levem bregu Tržiške Bistrice
 • 1714 - kužna zapora čez Ljubelj
 • 1728 - v čast Karla VI., očeta Marije Terezije, ki je potoval čez Ljubelj, tam postavijo dve piramidi
 • 1807 - avstrijski feldmaršal grof Radetzky postane lastnik gospostva Neuhaus
 • 1811 - v velikem požaru zgori 150 hiš in več kot 60 delavnic na desnem bregu Tržiške Bistrice; umre 75 ljudi
 • 1871 - predvidoma to leto v Tržiču Jakob Aljaž z zborom prvič v slovenskem jeziku izvede pesem Sveta noč, blažena noč
 • 1882 - v Tržiču ustanovljena Obrtno nadaljevalna šola
 • 1901 - Tržič dobi javno razsvetljavo in elektriko
 • 1904 - Tržič dobi vodovod
 • 1908 - zgrajena železnica Kranj – Tržič
 • 1919 - ustanovljena meščanska šola
 • 1926 - kralj Aleksander I Tržič razglasi za mesto
 • 1941 - okupacija Tržiča
 • 1945 - 12 maja je bil Tržič osvobojen – med zadnjimi kraji v Sloveniji
 • 1964 - uradno odprt ljubeljski predor
 • 1966 - iz Tržiča odpelje zadnji vlak (15.1)

Občina Tržič predstavlja 0,8 % ozemlja Republike Slovenije. Na severu meji z Republiko Avstrijo, in sicer meja poteka po gorskem grebenu osrednjih Karavank, na zahodu meji na občini Žirovnica in Radovljica, na vzhodu na Jezersko in Preddvor ter na jugu na občini Kranj in Naklo. Ozemlje skoraj v celoti pripada porečju Tržiške Bistrice, le manjši del pripada porečju Kokre.

Tržič v številkah:

 • površina: 155,4 km2
 • število naselij: 35
 • število prebivalcev (prva polovica leta 2019): 15.063
 • največje naselje (2019): Tržič 3.670 prebivalcev
 • povprečna starost prebivalstva (2019): 44,3 let (moški 42,7; ženske 45,9 let)
 • gostota naseljenosti (2019): 95,8 prebivalca/ km2
 • število gospodinjstev (2018): 5.715
 • povprečno število članov na eno gospodinjstvo (2018): 2,5
 • število stanovanj (2015): 5.830
 • število kmetijskih gospodarstev (2010): 244
 • največja nadmorska višina: 2.133 m (Košutnikov turn)
 • najnižja nadmorska višina: 434 m (Novake)

 

Gospodarski razvoj občine oziroma mesta Tržič lahko v grobem razdelimo na tri faze: vrhunec, pešanje in današnje stanje. Na vrhuncu je bil Tržič pred stoletjem, ko je veljal za najbolj tehnološko, industrijsko in obrtno razvito manjše mesto v srednji Evropi. Sledilo je obdobje močnega industrijskega pešanja v občini, ki je bilo rezultat politično-gospodarskih in naglih globalnih gospodarskih trendov. Današnje stanje se sicer izboljšuje, a vsak gospodarstvenik ve, da brez razvoja in napredka začneš zaostajati.

Občina Tržič vsako leto nameni del proračunskih sredstev za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja.

Konkurenčne prednosti Tržiča:

 • Obstoječi, a cenovno zelo ugodni objekti, za katere večinoma ni potrebno pridobivati novih dovoljenj in so potrebni zgolj obnove.
 • Vse nepremičnine so dostopne po cenah, ki so zmernejše od preostale Gorenjske.

Bližina glavnih prometnic:

 •   zgolj 38 min oz. 45,3 km do Ljubljane
 •   zgolj 54 min oz. 43,4 km do Celovca
 •   zgolj 20 min oz. 28,2 km do Letališča dr. Jožeta Pučnika Ljubljana

TURIZEM

Biggest thumb tr%c5%bei%c4%8d2
Vir: Tržič Municipality

Odkrij zmajeve poti in gore. Doživi legendo Alpske Slovenije. Čez Ljubelj ali po obronkih Karavank, iz katere koli smeri pridete v Tržič, mesto začutite kot gnezdo. Obdajajo ga hribi in najdaljša slovenska gorska veriga. Tu ste varni pred vsem, le pred zmajem ne. Odpravite se na gorsko kolesarjenje ali peš v hribe, na športno plezanje ali polet s padalom. Ustavite se, preverite srčni utrip in se razglejte naokoli – te vijugave poti in razklane gore je ustvarila sila zmaja.

Dovžanova soteska, ena najbolj spektakularnih v Sloveniji, izgleda kot zmajeva telovadnica na prostem! Tržičani verjamemo, da je naše mesto nastalo, ko je zmaj lomastil po Karavankah. Zaredil se je na grebenu Košute, razdejal vse skale in ljudi z gora pregnal v dolino. Ustavili so se šele pri Tržiču. Zdaj je tu najboljša lokacija za odkrivanje Osrednje in Alpske Slovenije, od Ljubljane do Bleda in naprej.

Rezervirajte posteljo na naših razglednih turističnih kmetijah ali glampingih. Pripravili smo 4 idealne predloge programov za avanturiste, aktivne družine, družine z malimi otroki in romantike. Odkrijte zmajevo kraljestvo narave in razkošje poti. Doživite legendo mesta, ki se skriva v zelenem žepu severozahodne Slovenije.

Learn more

Smart city

Več

Society

Več