Thumb stockholm vapen Stockholm

Default sweden 996001 1280
Bigger thumb 27654881 1672712432772228 1734014668616480421 n Mayor

Anna König Jerlmyr

Tidigare borgmästare Biografi

Kortfattad bakgrund

På grund av de låga temperaturerna i norr flyttade en stor del av befolkningen i dagens Sverige till söder, där levnadsförhållandena var mer gynnsamma. Detta hände cirka 8000 f.Kr. Stockholm grundades av vikingar på 1000-talet. Staden upplev en snabb utveckling och blev centrum för handel med Europas nordiska länder. Ett historiskt dokument från 1252 innehåller namnet Stockholm. På 1200-talet hade Sveriges befolkning redan erkänt staden som landets politiska centrum. Staden växte under de följande århundradena och i slutet av 1400-talet hade den nästan 7000 invånare. Under Gustav I Vasas tid steg Sverige ut ur Kalmarunionen och kungen började främja protestantismens idéer.  På 1800-talet drabbades staden av sjukdom och andra naturkatastrofer, men lyckades ändå återhämta sig från ekonomiska och mänskliga förluster. Staden fortsatte att växa och stärka sin ställning som ett viktigt handelscentrum, vilket den är också idag.

Sveriges huvudstad Stockholm har en befolkning på knappt en miljon i innerstaden inom en yta på 188 kvadratkilometer, och över två miljoner i hela storstadsområdet. Stockholm är indelat i 14 stadsdelsområden, som i tur delas in i mindre stadsdelar. Varje stadsdel är ensamt ansvarig för sina förskolor, skolor, grönområden och kulturella evenemang.

En tredjedel av bruttonationalprodukten kommer från huvudstaden. Stockholm är ett globalt centrum och en av de mest utvecklade städerna i Europa. Stadens centrala del omfattar fjorton öar i Stockholms skärgård. Mer än 30 % av stadens infrastruktur består av vattendrag, och grönområdena och de öppna utrymmena utgör ytterligare 30 %. Över 85 % av arbetstillfällena i huvudstaden är inom tjänstesektorn, och staden hyser nästan ingen tung industri. Detta är en av grunderna till att Stockholm är en av de renaste städerna i Europa.

Stockholm

Biggest thumb stockholm 2082591 1280

Huvuddelen av Stockholms ekonomi är turism. Staden har många kulturinstitutioner, museer, gallerier och teatrar. Vasamuseet är det mest kända museet i huvudstaden. Det är ett maritimt museum, som härbärgerar det nästan orörda krigsfartyget Vasa från 1600-talet, som sjönk under sin jungfruresa 1628. Skeppet togs ut ur sjön 1961 och placerades på Vasamuseet 1988. Man tror att det är det mest besökta museet i Skandinavien.