image

22 нови сензорни станции мерят замърсяването на въздуха в София

22 нови сензорни станции мерят замърсяването на въздуха в София

Столична община си партнира със Солун, Никозия, Тирана и Скопие по финансирания от ЕС проект АIRTHINGS

В края на 2019 г. Столична община пусна в действие 22 нови станции със сензори за измерване на замърсяването във въздуха в София. Показанията им могат да се следят в реално време на интернет платформата platform.airthings-project.com/. Станциите са монтирани в широк периметър на софийските квартали, но в центъра има само една - до Военна академия "Г.С. Раковски".

Инсталираните 22 сензорни станции са една от дейностите по пилотен проект АIRTHINGS, финансиран от Европейския съюз по Програма "Балкани – Средиземно море (2014 – 2020)". В него Столична община е водещ партньор с още четири града – Солун, Никозия, Тирана и Скопие.

22-те станции представляват съвкупност от измервателни сензори, които проследяват основни замърсители като ФПЧ10, ФПЧ2.5, азотен диоксид, серен диоксид, озон, въглероден окис, както и метеопараметри като температура, влажност и налягане. Сензорните станции позволяват бъдещо надграждане с допълнителни сензори (например за шумово замърсяване).

Измерванията от станциите в реално време се предават към облачна платформа за съхранение, визуализация и последващ анализ. Всеки може да провери актуалните показания на станциите и състоянието на различните замърсители, както и история на показанията от последните 14 дни.

Мрежа от свързани градове за съвместно наблюдение на въздуха

Платформата ще трябва да работи поне 4 сезона, за да набере необходимите данни за изводи, по преценка на  Столична община. До момента общината разчиташе главно на станциите на Изпълнителна агенция "Околна среда", които ще продължи да ползва.

Данните за качеството на атмосферния въздух на партниращите в проекта градове ще могат да се визуализират на същата платформа. По този начин ще се създаде мрежа от свързани градове за съвместно наблюдение на атмосферния въздух в региона, използвайки новаторски технологии. Впоследствие към платформата могат да бъдат присъединявани и допълнителни станции.

Най-замърсената с ФПЧ европейска столица

София е най-замърсената с Фини прахови частици (ФПЧ10) столица в Европа. По данни на СЗО около 9000 българи годишно умират от болести, свързани с лошото качество на въздуха. Европейската комисия е изчислила, че българската икономика губи почти три милиарда евро на година като непреки разходи за здравеопазване, свързани със замърсяването на въздуха.

Хроничното обезлюдяване на провинцията и произтичащите от това преселение на хора и презастрояване в столицата утежняват проблема. Ситуацията се влошава допълнително от географското местоположение на София в слабо проветрива долина, която продължително време задържа мръсния въздух като похлупак над града.

Столична община се опитва да се бори с проблема като насърчава гражданите да ползват обществения транспорт (с безплатни „зелени билети“ и буферни паркинги в дните с високо замърсяване на въздуха), мие улиците и булевардите и съветва домакинствата на твърдо гориво да преминат към алтернативни форми на отопление.

Използвайки европейски програми за финансиране, общината ще подмени безплатно старите печки на твърдо гориво на 20 000 домакинства в рамките на три години. 

Newsletter

Zurück

Wachsende Stadt

Alle

Smart City

Alle

Grüne Stadt

Alle

Soziale Stadt

Alle

Neue Europäische Bauhaus

Alle

Interviews

Alle

Neueste