image

Бургас иска да се превърне в център за изследване на Черно море

Бургас иска да се превърне в център за изследване на Черно море

Общината, в партньорство с местен университет, ще изследва замърсяването в шест точки и ще стимулира екосъобразни бизнес практики

Съвместен проект на Община Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ предвижда морският град да се превърне в европейски център за научно-изследователска дейност, чрез проучване на флората и фауната в Черно море.

Проекта представиха на онлайн пресконференция на 4. Март представители на Общината, с участие на председателя на Парламентарната комисия по околната среда и водите Ивелина Василева и проф. Севдалина Турманова, университетски преподавател председател на Общинския съвет в Бургас.

Изследване и ограничаване на замърсяването, причинено от човека

Двугодишният проект с Европейско финансиране носи заглавието „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“. Той предвижда подробни изследвания за замърсеността на морската вода в шест точки в Бургаския залив, където има силно влияние на човешката дейност. Сред тях са крайбрежието на „Сарафово“ и Крайморие, районът на остров Света Анастасия и плажовете в Бургас.

На база на събраната информация, ще се изработи подробна карта, а данните ще влязат в употреба за формулирането на стратегии и дейности за ограничаване на замърсяването във водния басейн. За събиране на информацията ще бъде използван специален апарат за подводни дейности, пригоден да заснема отпадъците на повърхността и морското дъно.

Бургас създава „син етикет“ за екологични бизнес практики

Освен научно-изследователската дейност, Бургас предвижда създаването на „син етикет“, който да получават онези заведения, които преустановят ползването на прибори и съдове за еднократна употреба. Бизнесите, които го получат, ще бъдат давани за пример по време на събития, посветени на околната среда и туризма, уточняват още от Общината.

Академичният партньор на Бургас от своя страна, ще разкрие нова дисциплина - "Полимерни замърсители в морска среда" към магистърски програми „Екология и опазване на околната среда”, „Екология и екологичен мениджмънт” и „Технология на материалите и материалознание". Създаването на дисциплината в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“  е обвързано с анализа и класификацията на полимери в морските води и провеждането на сезонен мониторинг и е част от мерките за управление на човешкото въздействие върху морската околна среда.

TheMayor.EU stands against fake news and disinformation. If you encounter such texts and materials online, contact us at info@themayor.eu

Newsletter

Zurück

Wachsende Stadt

Alle

Smart City

Alle

Grüne Stadt

Alle

Soziale Stadt

Alle

Neue Europäische Bauhaus

Alle

Interviews

Alle

Neueste