image

Русе с модерна система за сметосъбиране

Русе с модерна система за сметосъбиране

Обслужването на новите съдове е напълно механизирано, между 3 и 4 пъти по-бързо и безшумно

Град Русе е в процес на въвеждане на нова система за събиране на битови отпадъци. Тя представлява съвкупност от модерни съдове за битов отпадък, нови сметоизвозващи машини и специализиран хардуер и софтуер за управление и контрол.

Устойчиви, по-големи и здрави контейнери за смет

Работата с контейнерите е напълно механизирана, това прави обслужването на съдовете между 3 и 4 пъти по-бързо и безшумно от старите. Нови съдове са с по-голям обем от предходните, изработени са от стомана, което ги прави по-устойчиви.

При валежи, те вече няма да се пълнят с вода, защото са конструирани така, че да не стоят отворени по-дълго от времето, необходимо за изхвърляне на отпадъци. Чрез механизма за бързо затваряне миризмите от отпадъците ще бъдат минимизирани.

Към момента в крайдунавския град са разположени 15 нови контейнера, които са с вместимост от 2,5 кубични метра. По-големият размер на съдовете позволява премахването на контейнери и обединяването на няколко точки за сметосъбиране в квартал „Чародейка Юг“ пред блоковете 205, 103, както и между бл.118 и бл. 110.

След подмяна на всички съдове в квартал „Чародейка Юг“, предстои да бъдат подменени и тези в квартал „Чародейка Север“, информират от Община Русе. Поради по-големия обем на новите съдове, при част от точките на поставяне е възможно да се наложи оптимизация на пространството с цел да се осигури безопасност на уличното платно и пешеходните тротоари.

При увеличаване на броя или местоположението на съдовете гражданите ще бъдат уведомявани допълнително от общинска администрация. От там също така призовават гражданите да използват новите съдове за сметосъбиране по предназначение и съгласно законовите разпоредби.

Русе, София, и Бургас са първите градове в България, в които стартира въвеждането на тази система за събиране на битови отпадъци.

Newsletter

Zurück

Wachsende Stadt

Alle

Smart City

Alle

Grüne Stadt

Alle

Soziale Stadt

Alle

Neue Europäische Bauhaus

Alle

Interviews

Alle

Neueste