image

„София избира“ - новата столична програма за граждански бюджет

„София избира“ - новата столична програма за граждански бюджет

Проектите, които получат най-много гласове, ще бъдат заложени за изпълнение в Инвестиционната програма на Столична община за 2021 г.

Столична община информира, че е създадена нова Програма за реализация на проекти, предложени от гражданите. Самите те, чрез гласуване ще избират кои проекти да бъдат реализирани.

Пряко участие на всички заинтересовани страни

Програмата „София избира“ цели да насърчи прякото участие на гражданите, неправителствени и професионални организации в предлагането на проекти и разпределението на общинския бюджет. В Бюджет 2021 са отделени 1,5 млн. лв. за Програмата „София избира“.

Правила на програмата:

  • До 25 октомври 2020 г. идеи и предложения могат да се изпращат на адрес izbira@sofia.bg. Те трябва да са придружени от описание на идеята и приблизителна стойност за реализация ѝ.
  • От 26 до 31 октомври 2020 г. всички получени предложения ще бъдат разгледани от експерти на общината.
  • Идеите трябва да могат да се реализират в рамките на 2021 година и да се вместват в бюджета от 1,5 млн. лв.
  • От 1 до 30 ноември гражданите ще може да гласуват за всеки проект.
  • Проектите, които получат най-много гласове, ще бъдат заложени за изпълнение в Инвестиционната програма на Столична община за 2021 г.

Броят на избраните за реализация проекти ще зависи от резултатите от гласуването – ако на първо място е проект с бюджет 1,5 млн. лв, ще бъде реализиран само той, ако общата стойност на първите 3 проекта е 1,5 млн. лв., ще бъдат реализирани и трите.

По настояване на кмета на София Йорданка Фандъкова  през последните 10 години са разработени 7 програми на Столична община за финансиране на външни проекти на обща стойност 4 млн. лв. Това са Програма „Култура“, „Европа“, „Младежки дейности и спорт“, „Детско-юношески спорт“, „Зелена София“ и „Социални иновации“.

"При тези програми предложенията идват от гражданите и различни неправителствени и професионални организации, а класирането се извършва от експертни комисии в общината. В новата програма и предложенията и класиранията ще идват от гражданите, а реализацията ще бъде от общината" – уточнява Фандъкова. 

Newsletter

Zurück

Wachsende Stadt

Alle

Smart City

Alle

Grüne Stadt

Alle

Soziale Stadt

Alle

Neue Europäische Bauhaus

Alle

Interviews

Alle

Neueste