image

Столична Община представи своите дългосрочни цели за развитие

Столична Община представи своите дългосрочни цели за развитие

Форумът “София: 2050” бе открит от Здравко Здравков, главен архитект на София

Днес в Зала 2 на НДК се проведе форумът “София: 2050”, на който екипът на Визия за София представи за първи път дългосрочните цели за развитие на Столична община. Те са резултат от двугодишна работа по инициативата на Столична община за създаване на дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. Събитието бе открито от Здравко Здравков, главен архитект на Столична община.

Целите са в направления „Градска среда“, „Икономика“, „Околна среда“, „Транспорт“, „Идентичност и култура“, Хора“, „Управление“. Пълният резултат с всички цели, мерки и индикатори, ще бъде представен с голяма изложба през октомври и ноември 2019. Финалният стратегически документ Визия за София ще бъде предложен за приемане в новия мандат на Столичен общински съвет след октомври 2019 г.

Визия за София е инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на града и крайградските територии. Стратегията цели да обедини като върхов стратегически документ всички стратегии на Столична община и да предложи цели, мерки и индикатори за дългосрочното развитие на града и общината с хоризонт 2050 г. Методологията на работа по Визията стъпва на няколко основни принципа - събиране на всички съществуващи данни за състоянието на средата, изследвания и анализ, и информиран диалог за бъдещето на София с участието на максимален брой граждани и заинтересовани страни.

Повече за инициативата и събитието може да научите тук

Newsletter

Zurück

Wachsende Stadt

Alle

Smart City

Alle

Grüne Stadt

Alle

Soziale Stadt

Alle

Neue Europäische Bauhaus

Alle

Interviews

Alle

Neueste