image

Стара Загора – първата община в България с проект за гражданите, които да покажат, че са екологично отговорни

Стара Загора – първата община в България с проект за гражданите, които да покажат, че са екологично отговорни

Чрез система за оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил

Община Стара Загора е първата община в България, изградила система, която дава на гражданите възможност да покажат, че са екологично отговорни като се освободят от своите ненужни дрехи, в синхрон с добрите европейски практики. Общината съвместно с „Евротекс“ ЕООД, стартира проект TexCycle за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали. Събирането, транспортирането и последващото оползотворяване се извършват за сметка на компанията. В съответствие със стратегиите на ЕС относно управление на отпадъците и кръговата икономика, целта е те да бъдат оползотворени съгласно йерархията при управление на отпадъците, която поставя като най-добра алтернатива повторната употреба на отпадъците.

В първия етап на изпълнение на проекта в град Стара Загора са позиционирани 5 специализирани контейнера на удобни и леснодостъпни места. Контейнерите са ясно обозначени с надпис „ДРЕХИ И ОБУВКИ“. В тях могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху контейнерите са изписани инструкции за използването им. Проектът TexCycle има готовност да предоставя безвъзмездно дрехи на хора, които се нуждаят от тях, при подаване на информация от страна на институциите за социално подпомагане в община Стара Загора.
Отпадъците, които не са годни за повторна употреба се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации.

Източник: Община Стара Загора

Newsletter

Zurück

Wachsende Stadt

Alle

Smart City

Alle

Grüne Stadt

Alle

Soziale Stadt

Alle

Neue Europäische Bauhaus

Alle

Interviews

Alle

Neueste