image
1

Andrey Novakov, Source: Monica Varbanova

Андрей Новаков говори за приоритетите му като член на Европейския Парламент и новата европейска програма за предприемачи A.L.E.C.O.

Андрей Новаков говори за приоритетите му като член на Европейския Парламент и новата европейска програма за предприемачи A.L.E.C.O.

Амбицията му е да се увеличат инвестициите в Източна Европа, за да се запълни недостига на финансиране за основната инфраструктура, да се завърши мрежата TEN-T и да се постигне необходимото ниво на свързване в Европа.

Андрей Новаков е най-младият член на Европейския парламент, член на комисията по Регионално развитие и съпредседател на комисията по устойчиво развитие на EuroLat. Неговата работа е съсредоточена върху 4 основни приоритета: финансиране от ЕС и опростяване на достъпа до него, заетостта на младите хора, бюджета на ЕС и бюджетния контрол. Андрей Новаков е инициатор и създател на програмата за млади предприемачи A.L.E.C.O. (Постигане на лидерство при предприемачите и на възможности за сътрудничество).

Как оценявате Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, успява ли Вашата страна да работи ефективно за своите приоритети до този момент?

По мое мнение, Българското председателство започна с амбициозна програма, но и в среда, изпълнена с много предизвикателства изискваща много усилия и способности. Гордея се с моята страна и с това как правителството управлява европейската политическа програма досега. Мисля, че ние се акцентираме върху един много важен въпрос - връзката със Западните Балкани, която ще доведе до икономически просперитет и растеж както в региона, така и в Европа. Нещо повече, фактът, че България е Председател на Съвета на ЕС в продължение на 6 месеца, дава много положителен имидж на нашата страна.

Младите хора са Ваш приоритет, върху какво друго сте съсредоточен като член на Европейския парламент?

Младите хора и предприемачеството (с първата българска програма на европейско ниво - A.L.E.C.O) са само част от приоритетите ми в Европейския парламент. Работя върху следващата Многогодишна финансова рамка с европейски бюджет, фокусирана върху резултатите, с подобрена система за собствено финансиране. Всъщност ясна представа за моята работа може да бъде изобразена чрез триъгълник -  финансиране от ЕС, от една страна, управлението на европейски споделени или централизирани програми, от друга страна, и опростен и ефективен одит на разходите на ЕС. Сред целите ми са и инвестициите в транспорта и туризма в европейските региони като генератори на регионално развитие и растеж.

През януари, проведохте среща с Вазил Худак, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка. Обсъдихте възможностите за малките и средните европейски градове да се възползват от по-нататъшната подкрепа за развитието на техните градски стратегии и инвестиции в транспорта. Какви са резултатите от срещата, както и краткосрочният и дългосрочният план за действие?

С Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) обсъдихме няколко възможности за малките и средните градове в България. Сред тях са адаптираните за техния размер и капацитет финансови продукти и по-активения подход за техническа помощ на място. ЕИБ вече планира осъществяването на тези инициативи дори в по-кратки срокове.

За какво плаща бюджетът на ЕС? Как могат да бъдат насърчени малките европейски градове да кандидатстват за финансиране?

Европейският бюджет предлага много споделени или централизирани възможности, от които малките европейски общини могат да се възползват и това би подпомогнало регионалното развитие и специализацията, науката и иновациите, както и ще подобри услугите и администрацията. Наскоро работих по досие за бъдещето на транспортните инвестиции в нашите региони. Амбицията ми е да увеличим инвестициите в Източна Европа, за да запълним недостига на финансиране за основната инфраструктура, да завършим мрежата TEN-T и да постигнем необходимото ниво на свързване в Европа.

Разкажете ни повече за програмата "A.L.E.C.O." (Постигане на лидерство при предприемачите и на възможности за сътрудничество). Как дойде идеята за проекта?

Щастлив съм, че успях да реализирам толкова важна за мен кауза - да дам тласък на европейския предприемачески дух и умения – аз предложих нова европейска програма за предприемачи на име A.L.E.C.O. Алеко (наречена е на Алеко Константинов - великия български пътешественик и писател ). Програмата ще даде възможност на предприемачите в цяла Европа да използват някои от най-добрите предприемачески практики, развити в страни извън ЕС. Целта е да се отворят международните пазари чрез създаване на схема за еднопосочна мобилност с целеви страни, които не са част на от Европейския Съюз. A.L.E.C.O ще стане неразделна част от програмата Еразъм за млади предприемачи, като я актуализира в географски план обхващайки Силиконовата долина, Азия и Израел.

Сигурен съм, че A.L.E.C.O ще съживи европейския предприемачески дух, като позволи на младите европейци да получат най-добрия опит във водещи световни иновационни дестинации и да използват тоези ценни познания в Европа.

Какво мислиш за единната платформа за европейските общини - TheMayor.EU и нейната основна цел да направи европейските граждани по-добре информирани за това какво се случва в Европейския съюз?

Поздравявам TheMayor.EU за прекрасната инициатива и мисля, че това е, което е трябвало на Европа дълго време. Европейският съюз работи, за да отговори на предизвикателствата пред нашите региони и от друга страна нашите региони са основната двигателна сила на европейската икономика. Да направим ЕС по-близък и разбираем за неговите граждани е изключително полезно за растежа и конкурентоспособността на Съюза.

TheMayor.eu - порталът на европейските общини вече започна да организира първите официални награди "Кмет на Европа". Това събитие необходимо и важно ли е за кметовете на Европейския съюз и как те биха могли да им помогнат да популяризират и подкрепят изпълнението на техните градски стратегии, проекти и идеи?

Европейските кметове трябва да се учат един от друг и да споделят най-добрите практики. Това е отлична възможност за тях да започнат по-интензивно сътрудничество.

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest