image
1

Andrzej Nowakowski, Source: Andrzej Nowakowski / City of Plock

Andrzej Nowakowski: Inwestycja w ludzi to również inwestycja w miasto

Andrzej Nowakowski: Inwestycja w ludzi to również inwestycja w miasto

Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Jak pan – jako prezydent Płocka - opisałby swoje miasto? Jakimi zmianami ostatniej dekady, kiedy to zarządza pan tym ośrodkiem, chciałby się pan najbardziej pochwalić?

Od dekady dynamicznie zmieniamy Płock. Stajemy się ośrodkiem coraz bardziej przyjaznym i wygodnym do życia. Budujemy miasto, które dba o swoich mieszkańców i zachęca turystów, by nas odwiedzili. Podnosimy jakość życia, ponieważ inwestycja w ludzi to również inwestycja w miasto. Zmodernizowaliśmy bazę oświatową. Zbudowaliśmy wiele przedszkoli, które oferują dziś miejsce dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzimy cztery miejskie żłobki i budujemy kolejny. Wyremontowaliśmy szkoły, zbudowaliśmy nowe sale gimnastyczne i hale warsztatowe do nauki zawodu. Zbudowaliśmy wiele placów zabaw, przyszkolnych obiektów sportowych, czy parkowych siłowni. Część z tych ostatnich inwestycji było pomysłami zgłoszonymi przez płocczan w ramach budżetu partycypacyjnego miasta. Zbudowaliśmy obwodnicę i dzięki niej ruch tranzytowy wyprowadziliśmy poza centrum miasta. Po Płocku jeździ się dziś dużo wygodniej i bezpieczniej. Bezpieczeństwo i wygoda wzrosły także dzięki temu, że wyremontowaliśmy prawie wszystkie główne ulice, zmodernizowaliśmy i udrożniliśmy wiele skrzyżowań. Na głównej arterii miasta zbudowaliśmy wiadukt kolejowy, zlikwidowaliśmy w ten sposób kolizję z jadącymi przez miasto pociągami. Rozwinęliśmy sieć dróg rowerowych, zachęcając płocczan do masowego korzystania z rowerów - alternatywnego, ekologicznego środka transportu. Ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców cieszy się System Roweru Miejskiego. A teraz zaczynamy przebudowę stadionu piłkarskiego.

Plocki RatuszPłocki Ratusz

Roztoczyła się ostatnio dyskusja wokół profilu ekonomicznego Płocka. Jaka pańskim zdaniem dziedzina gospodarcza najlepiej pasuje do istniejącej infrastruktury i potencjału osobowego miasta? Jakie konkretne działania Pan wdraża, aby poprawić perspektywy gospodarcze?

Gotowi jesteśmy przyjąć praktycznie każdego inwestora, profil ekonomiczny Płocka może się zmieniać. Dziś jesteśmy siedzibą największego w Europie środkowo-wschodniej koncernu paliwowo-petrochemicznego, a także największego w Polsce producenta  tworzyw sztucznych. Obecność gigantów z branży paliwowej i chemicznej bez wątpienia silnie oddziałuje na rozwój miasta. Naturalne więc, że wielu kolejnych, choć małych przedsiębiorców, którzy tu inwestują reprezentuje branżę chemiczną. Jednak jesteśmy w rzeczywistości miastem, w którym funkcjonują firmy z różnych branż. W Płocku powstają maszyny rolnicze i bardzo nowoczesne kombajny zbożowe w fabryce CNH Industrial Polska. Fabryka ta właśnie się rozbudowała, korzystając z naszej oferty kupna miejskich gruntów pod tę rozbudowę. Na terenie Płocka rozwinął się przemysł stoczniowy. Nad Wisłą działa stocznia rzeczna, produkująca barki eksportowane na Zachód. Mamy też przemysł odzieżowy oraz spożywczy. W Płocku funkcjonuje duża fabryka Levi Strauss’a oraz zakład Dr Oetker’a. Powtórzę: jesteśmy jednak otwarci na każdego inwestora i z każdym chętnie współpracujemy. Dzięki tej otwartości w Płocku rozwinęła się ostatnio np. produkcja materiałów budowlanych. O jej skali mówi fakt, że firma Budmat – bo ją mam na myśli – szukała niedawno przedstawicieli handlowych do pracy na terenie Stanów Zjednoczonych.

W ubiegłym roku został Pan nagrodzony za skuteczne pozyskiwanie i wdrażanie projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej o pomocy otrzymanej od UE: co nie byłoby możliwe, gdyby nie dodatkowe fundusze europejskie?

Dzięki środkom unijnym zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć. Pewnie najważniejszą z nich była budowa wspomnianej obwodnicy. Ale wymienić też trzeba modernizację, pamiętającej czasy komunistyczne, sieci kanalizacyjnej, czy rewitalizację najstarszej XII-wiecznej, polskiej szkoły – „Małachowianki” oraz pięknych wiślanych bulwarów. Urządziliśmy tereny zielone i kupiliśmy autobusy, napędzane nisko emisyjnymi silnikami. Dzięki wsparciu z UE zrealizowaliśmy też wiele projektów „miękkich”, polegających np. na podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli oraz uczniów i zdobywaniu nowych kompetencji.

Ma Pan w planach opracowanie strategii rozwoju elektromobilności w Płocku. Jakie są według Pana główne jej kierunki i czy zostały zebrane już opinie mieszkańców w tej sprawie?

Elektromobilność to zupełnie nowy temat w przestrzeni polskich miast i w świadomości ich mieszkańców. I faktycznie: staramy się patrzeć perspektywicznie na to, co nas czeka jeśli chodzi o rozwój miasta, jego system komunikacyjny oraz o ochronę środowiska. Dlatego postanowiliśmy przystąpić do opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Płocka. Uzyskaliśmy na ten cel dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny - Strategia rozwoju elektromobilności". Nasz wniosek okazał się jednym z najlepszych w Polsce, na ponad 200 zgłoszonych projektów zajęliśmy 9 miejsce. Przy opracowywaniu samej strategii wspiera nas Krajowa Agencja Poszanowania Energii, z którą zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami na temat elektromobilności. Trzeba przyznać, że pierwsze spotkanie cieszyło się zainteresowaniem bardziej lokalnych mediów niż bezpośrednio samych płocczan. Ale równolegle uruchomiliśmy ankietę internetową o tym, jak mobilni są nasi mieszkańcy, czym podróżują i jakie jest ich nastawienie do pojazdów z silnikiem elektrycznym. W tym przypadku odzew był duży. Nadal pracujemy nad stworzeniem dobrego dokumentu o płockiej mobilności i elektromobilności, chciałbym, aby powstał on w pierwszym półroczu 2020. W najbliższym czasie przeprowadzimy konsultacje na temat lokalizacji stacji ładowania pojazdów. Efektem wszystkich działań będzie przedłożenie Radzie Miasta Płocka opracowanego projektu uchwały, dotyczącej elektromobilności.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej, z którą zmierzy się większość samorządów w Polsce w tym roku, Płock może pochwalić się rekordowym budżetem na 2020 rok. Jakie sfery życia miasta zostaną mocniej dofinansowane, jakie zostaną dofinansowane na tym samym poziomie?

Od lat bardzo intensywnie inwestujemy i będziemy inwestować w oświatę oraz rozbudowywać bazę oświatową pod wieloma względami. Chcemy zapewnić dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki do nauki, ale także do uprawiania sportu i do rekreacji. Nadal też będziemy udoskonalać nasz system komunikacji. Z jednej strony będziemy modernizować ulice i je udrażniać, z drugiej będziemy budować alternatywę dla samochodów. A więc budować kolejne drogi rowerowe, a także powiększać i unowocześniać tabor komunikacji miejskiej. Oczywiście myślimy o pojazdach napędzanych nisko emisyjnymi silnikami.

Jedną z inwestycji w 2020 roku będzie stworzenie inteligentnego systemu transportu. Czy może nam Pan powiedzieć o tym więcej? Jak wpłynie on na życie płocczan?

Inteligentny system sterowania ruchem jest jednym z kilku elementów kompleksowego programu modernizacji układu komunikacyjnego Płocka. Składa się na niego m.in. przebudowa ulic i budowa parkingów, a także wspomniana modernizacja taboru autobusowego. Na koniec chcemy na skrzyżowaniach główniej osi komunikacyjnej w centrum Płocka zamontować urządzenia, które automatycznie będą sterować ruchem, współpracując ze sobą. ITS będzie „widzieć” np. rosnącą falę pojazdów zmierzających – powiedzmy – do centrum i sam zdecyduje, czy trzeba „dać” jej priorytet, i włączyć dla niej na kolejnych skrzyżowaniach falę zielonego światła. Jednocześnie zatrzyma ruch na ulicach poprzecznych, gdzie tych pojazdów system „zobaczy” mniej. Po uruchomieniu ITS będziemy jeździć po Płocku nieco wolniej, ale za to znacznie bardziej płynnie, przez co czas przejazdu między poszczególnymi fragmentami Płocka ulegnie skróceniu.

Czy jest jakiś innowacyjny projekt, który pańskim zdaniem warto zareklamować innym prezydentom/burmistrzom w Unii Europejskiej?

Mamy dobre doświadczenia w realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jesteśmy w naszym kraju liderem pod tym względem. Zrealizowaliśmy już w tej formule termomodernizację 24 budynków użyteczności publicznej, głównie szkół i przedszkoli. Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy kolejnego przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji energetycznej 34 obiektów, w tym szkół, przedszkoli i bibliotek. Realizacja przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest zbyt popularna i budzi duże obawy ze względu na skomplikowane procedury. Dlatego chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami z innymi samorządami, między innymi podczas Międzynarodowego Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W tym roku we wrześniu odbędzie się czwarta edycja tego wydarzenia, w którym biorą udział także uczestnicy z zagranicy. Serdecznie już dziś zapraszam wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami i skorzystać z dobrych praktyk wypracowanych w Płocku.

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest