image
1

Nature park Sinite Kamani , Source: Facebook/Природен парк Сините Камъни Сливен | Nature park Sinite Kamani Sliven

Природен парк "Сините камъни" стартира кампания за "осиновяване" на туристически обекти

Природен парк "Сините камъни" стартира кампания за "осиновяване" на туристически обекти

На всеки "осиновен" кът ще бъде поставена информационна табела, посочваща кой се грижи за него

Дирекцията на Природен парк "Сините камъни" обяви на своята интернет страница старта на кампания за "осиновяване" на туристически обекти. Това включва пътеки, кътове за отдих, заслони и други туристически обекти на територията на природния парк.

Постоянна грижа и доброволен труд

От администрацията уточняват, че през последните няколко години са ремонтирали общо 55 км туристически пътеки, обновили са парковата инфраструктура, включваща погледни площадки, детски кът "Кълвача", Алея на здравето, редица детски съоръжения, мостове, маси с пейки, заслони, кътове за отдих, огнища, чешми и др.

Поддръжката на всички тези обекти обаче, изисква постоянна грижа. За да може да са в добро състояние и да служат и радват туристите, е необходимо да се полагат много грижи, на този етап непосилни за стопаните на парка.

За да опази новите си придобивки, реализирани с много труд и финансови ресурси, Дирекцията на Природен парк "Сините камъни" е съставила списък на най-посещаваните си туристически обекти, които предлага за "осиновяване". Ангажиментите на бъдещите "осиновители" ще включват почистване и поддържане с доброволен труд на избрания обект. На всеки "осиновен" кът ще бъде поставена информационна табела, посочваща кой се грижи за него.

Как и къде?

Всеки който иска да се включи в инициативата, може да потърси допълнителна информация на тел.: 044/624632, както и на сайта на парка. Записването за "осиновител" става след като се попълни формуляр в Дирекцията на ПП "Сините камъни" в гр. Сливен, на бул. Цар Симеон №1Б .

Природен парк "Сините камъни" представлява една от най-красивите и романтични части в целия Източен Балкан. Той е разположен в Източна Стара планина и обхваща площ от 11380,1 ха. 

Обектът е обявен за национален парк през 1980 г. и е разширен през 2002 г. с цел запазване съобществата от мизийски бук, на редките, застрашени и изчезващи видове от флората и фауната, както и техните местобитания. В пределите на парка може да откриете неизмеримо природно богатство, включващо растителен и животински свят, обусловени от специфичните климатични и теренни условия.

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest