image
1

Gabrovo , Source: Gabrovo Municipality

Габрово с нова ВиК инфраструктура благодарение на екологичните инвестиции на ЕС

Габрово с нова ВиК инфраструктура благодарение на екологичните инвестиции на ЕС

Проектът е финансиран от Кохезионния фонд

Жителите на Габрово вече могат да се похвалят с по-чист и модерен град. Финансирането от ЕС даде възможност на общинските власти да ремонтират по-голямата част от водната инфраструктура на градската зона и да възстановят много от улиците. За да се справи с предизвикателството да замени 120-километрова водопроводна мрежа, минаваща през неравномерен терен за относително кратко време, град Габрово получи финансиране от Кохезионния фонд на ЕС, който има за цел да намали икономическите и социалните различия между регионите. Само за три години общината изгради модерна, екологосъобразна и надеждна ВиК инфраструктура и напълно възстанови две пречиствателни станции: за питейна и отпадъчна вода.

Инвестицията е съчетана с други широкомащабни обществени дейности, включващи обновяването на повече от 100 улици на града. Проектът е изключително важен за жителите на Габрово, които вече имат водоснабдяването, което заслужават. Проектът е добър пример за бъдещите инициативи за градско развитие.

Източник: Европейската Комисия

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest