image
1

Gabrovo smart bins, Source: Municipality of Gabrovo

Габрово ще тества умно управление на отпадъците

Габрово ще тества умно управление на отпадъците

Като се стреми да ги намалява по обем

Община Габрово подготвя пилотен проект, насочен към ефективното и интелигентно управление на отпадъците, уведомиха от местната администрация по-рано тази седмица. Проектът има за цел да повиши качеството на разделно събираните и биоразградими отпадъци, както и да насърчи компостирането в домашни условия и намаляването на генерирането на отпадък.

Интелигентните системи насочват усилията там, където е нужно

Пилотният проект, подготвян в стохилядния град, е с очаквана стойност от 390 936 лева, изцяло безвъзмездно финансиране по оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 година, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Той предвижда изграждането на две нови площадки за подземно сметосъбиране в централна градска част, с контролиран индивидуален достъп на гражданите.

Освен това, контейнерите ще бъдат снабдени със система от датчици за предаване на данни, а разделно събираните отпадъци ще бъдат измервани чрез специализирана машина за претегляне. Данните ще служат за аналитични и прогнозни цели и ще направят възможно сметосъбирането да се осъществява на база на реално натрупания отпадък. В бъдеще, това би предотвратило препълването на контейнери или движението на екипите до точки, които нямат нужда от изпразване.

В допълнение се предвижда и изграждането на четири площадки за споделено компостиране – в детска градина, училище, жилищен квартал и почивна база. Проектът ще позволи за пръв път в Габрово да се изгради депозитна вендинг система за приемане на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета, уточниха още от общината.

Не на последно място, е предвидена и широка публична кампания, чиято цел е да покаже ясно предимствата от разделното и интелигентно събиране на отпадъци и да насърчи отговорно отношение към ограничаването на производството на боклук.

Пилотният проект е поредната стъпка, която Габрово предприема към модернизация на управлението на отпадъците. По-рано през годината българската община се сдоби с четири нови площадки за подземно събиране на отпадъците (за да достигне общо шест), които допринасят за по-чиста и екологична публична среда. Освен това, в Габрово разделното събиране на отпадъци е задължително.

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest