image
1

General Assembly of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities , Source: EIP-SCC

Общо събрание на Европейското партньорство за иновации за интелигентните градове и общности на 27-28 юни е София

Общо събрание на Европейското партньорство за иновации за интелигентните градове и общности на 27-28 юни е София

Страхотна възможност за #SmartCity заинтересовани страни да обменят най-добри практики

Европейското партньорство за иновации за интелигентните градове и общности (EIP-SCC) обединява градовете, промишлеността и гражданите за подобряване на градския живот чрез по-устойчиви интегрирани решения. Инициативата подкрепя проекти в над 300 града с инвестиции до 1 милиард евро, включващи публични и частни инвеститори и банки.

Тазгодишното общо събрание ще даде възможнжст за създаване на място, където участниците ще могат да представят своите проекти и да намерят партньори за инвестиции, като обменят и разпространяват най-добрите практики в основните сектори, които произвеждат услуги за градските общности. Благодарение на дългогодишната обществена подкрепа за интелигентни градове, вече съществуват репликиращи се бизнес модели. Това събитие ще има за цел да покаже ангажимента на инвеститорите на интелигентни градове и да помогне на градовете да разработят стратегии за привличането им.

Източник: Европейска Комисия

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest