image
1

Georg Spartanski, Source: Pleven Municipality

Георг Спартански, кмет на Плевен: Прозрачността ражда доверие

Георг Спартански, кмет на Плевен: Прозрачността ражда доверие

“Благодаря на плевенчани, че започнаха активно да изразяват мнението си!“

Георг Спартански е роден на 4 юли 1963 г. в Луковит. През 1990 г. завършва право в Софийския университет “Св. Климент Охридски“. Притежава 25-годишна  практика в областта на наказателното право.

В периода 1999-2011 г. е председател на Общински съвет-Плевен. Четири мандата е член на българската делегация в Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа в Страсбург. В мандата 2011 - 2015 г. е общински съветник в Плевен. От 2008 до 2012 г. председателства на Постоянната комисия по „Организация и взаимодействие между общинските съвети и общинските администрации“ на Националното сдружение на общините в Република България. От 2016 г. е заместник-представител в Българската делегация в Комитета на регионите на Европа. От 2016 г. е заместник-представител в Съвета по децентрализация на държавното управление при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Р  България. От 2015 г. е кмет на Плевен.

Плевен е единственият град в региона, който има университет. Кои са другите предимства на общината? 

Да, действително плевенският Медицински университет е притегателен център за младите хора, избрали да се развиват в тази област. Не мога да не подчертая факта, че интерес към университета проявяват и от много други държави – тази учебна година новоприетите първокурсници бяха 250 човека от 28 държави, сред които традиционно Италия, Великобритания, Индия, Швеция, Канада и Япония. За първи път във висшето училище има записани и студенти от Република Кабо Верде. В англоезичен курс по Медицина в университета се обучават над 1000 чуждестранни студенти от 45 държави.

Плевен стана и своеобразен център на региона, в който се предлага разнообразна по насоченост и висококачественна и технологично-иновативна медицинска помощ – имаме множество частни инвеститори, които изградиха медицински центрове, лаборатории, ДКЦ-та, многопрофилни болници. Община Плевен се старае да създаде условия на инвеститорите да виждат смисъл да влагат парите си именно тук, всички процедури по съгласуване на документи и издаване на разрешителни да се придвижват максимално бързо. Като пример ще посоча, че на сесията в края на м. юни общинските съветници одобриха продажбата на общински терен, върху който ще бъде изградено крило за лечение на онкологични болести и кампус за специализанти към една от многопрофилните болници. Планираният размер на вложенията в града ни е 28 млн. лв., а очакваният брой на нови работни места - 300. Така Плевен затвърждава мястото си на център на медицината не само в Северна България, а дори можем смело да кажем – на национално ниво.

Първа копка през миналата година в града ни направиха и крупната немска компания Леони - глобален доставчик на продукти, решения и услуги за управление на енергия и данни в автомобилния сектор. Това стана след две година и половина преговори и в конкуренция с още няколко български града. Очакванията са да разкрият 2 000 работни места, да се подобри ситуацията с пазара на труда, което ще се отрази положително на икономиката на целия регион. Заявление на намерението си трикратно да увеличат производството си в Плевен изрази и френската компания „Малтери суфле България” ЕООД, най-големият производител на малц. Новият завод ще има с повече от 50 % увеличение на производствения капацитет в сравнение с този в момента. Сградата ще е на мястото на бившия пивоварен завод, ще се изгради и силозно стопанство за съхранение на ечемика. 

В града ни е и едно от най-големите и модерни в страната шивашки предприятия - „Димитров” ООД. Президентът на фирмата Магдален Димитров реализира мащабни инвестиции в производствената база, социалната и спортна инфраструктура на предприятието. Модерният комплекс ще включва нови три сгради, ще бъдат разкрити още 760 работни места към съществуващите 1500.

Никога не съм делил инвеститорите на малки и големи, български и чуждестранни, всеки е добре дошъл в Плевен. Ролята на местната власт е да създава условия за бизнеса и въпреки недостатъчния финансов ресурс, с който разполагаме, ще продължаваме да полагаме усилия в тази посока. Но нека не забравяме и че равнопоставеността между Южна и Северна България като резултат от направени инвестиции, главно в инфраструктура от страна на държавата, е един от важните ключове за развитие на местния бизнес. Хубавото е, че Правителството си дава сметка за това, че Северна България остана изолирана в годините назад и насочи усилията си към довършването на строящата се вече 40 години автомагистрала „Хемус”.

Господин Спартански, Вие сте кмет от 2015 година, как се промени градът за този период?

Плевен се промени много за това време и продължава да се променя, което е добре. По-важното за мен е, че хората също се промениха. Винаги съм бил открит за диалог с тях, не съм оставил тяхно мнение, сигнал или забележка без внимание. Гражданите се осмелиха да изразяват открито мнението си за случващото се в града, пишат ми, обаждат ми се, станаха активни в търсенето на обратна връзка за нещата, които ги вълнуват. Разбира се, има и такива, на които промените не се харесват, но пък не е нормално всички да те обичат и одобряват направеното. Най-полезни за целия ръководен екип на Общината са градивните критики – те ни помагат да видим къде грешим, къде има още какво да се направи, как нещата могат да се случат по-добре. Затова благодаря на плевенчани, че започнаха активно да изразяват мнението си!

Кои предизвикателства предстоят да бъдат решени?

Не са едно и две, но ще откроя тези, по чието решаване в момента работим активно. Община Плевен ще получи 15 млн. лева, кандидатствайки по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Получихме писмо в потвърждение на това от Управляващия орган на ОПОС. Проектните намерения на Община Плевен са да бъдат осигурени 14 електробуса, зарядни станции и обслужваща техника. Очакванията са до края на годината проектът да бъде одобрен. С неговото изпълнение Плевен ще има 100 % екологичен градски транспорт. С новите електробуси ще се обслужват линии предимно в Индустриалната зона на Плевен, за които няма кандидати при обявените търгове, както и ще бъдат подобрени връзките между отделните квартали на града. Освен намаляване на шума, ще постигнем и изцяло екологично чист масов градски обществен транспорт с нулеви вредни емисии.  

Друго сериозно предизвикателство е ремонтирането и въвеждането в експлоатация на приюта за безстопанствени кучета. Имотът е бивша ветеринарна лечебница и беше прехвърлен безвъзмездно от държавата на Община Плевен през м. юли 2017 г. Проведохме без успех две обществени поръчки за проектиране, затова преминахме на вариант пряко договаряне. Желанието ни е да имаме модерен и функционален приют. Виждането ни е да се направи основен ремонт на целия сграден фонд и прилежащите му части, включително преустройства на помещения и реконструкция на инсталациите, да се въведат интелигентни системи за управлението и регулирането на потреблението на топлина и електрическа енергия, трябва да се приложат мерки за енергийна ефективност, да се монтира видеонаблюдение и др. Ще бъдат обособени и различни по предназначение специални помещения за животните.

Открили сме процедура за възлагане на обществена поръчка за „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция на системата за улично осветление на гр. Плевен”. Поръчката включва изготвяне на работен инвестиционен проект; доставка и монтаж на нови 7 260 бр. енергоспестяващи светодиодни осветителни тела; изграждане на система за централно наблюдение и управление на уличното осветление; ремонт на 430 електрически табла и поставяне на компоненти от системата за управление в тях; ремонт на механични елементи за закрепване на улични и паркови осветителни тела; доставка и монтаж на 332 бр. нови стоманени стълбове и 2 385 бр. нови конзоли за закрепване на уличното осветление. С изпълнението на тези мерки ще намалим значително разходите за осветление и за ремонт на системите, ще се увеличи осветеността на улиците и парковете, а и хората ще са така по-спокойни.

От повече от година работим и по реализирането на ремонтите на част от пешеходната зона и на Автогарата. Трябва да обновим тази част от ул. „Васил Левски”, известна като ларгото, която прави връзка между вече ремонтираните централна част от Мавзолея до пл. „Свободата” и пл. „Ст. Стамболов”. По време на ремонта ще бъдат обновени подземните комуникации, предвидили сме много нова зеленина, повече пейки, разширяване на пространството за пешеходците, включително осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Що се отнася до Автогарата, там ремонт на сградния фонд и автобусните сектори не е правен отдавна, а е наложителен, за да запазим лиценза и да отговорим на нормативните изисквания, предвидени в Наредба № 33 от 1999 год. за обществен превоз на пътници и товари. И за този обект вече имаме готов проект, който придвижваме напред. За тези два ремонта – на пешеходната зона и Автогарата, ще разчитаме на собствени средства. Общинските съветници гласуваха решение Община Плевен да поеме дългосрочен дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД в максимален размер на не повече от 4 845 000 лв.

Както вече TheMayor.EU информира, Плевен е една от общините, получили ваучер по програмата WiFi4EU. Мрежата вече е изградена, доволни ли са жителите и гостите на града от тази нова услуга?

Успяхме да изградим системата и да стартираме безплатния високоскоростен интернет за Празника на Плевен – 15 май. Интернетът е достъпен през 11 точки в централната градска част като устройствата са разположени така, че да покрият участъци с най-голяма посещаемост. Точките са монтирани в  зоната на Градската градина, около Водната каскада, на площад „Стефан Стамболов” около ДКТ „Иван Радоев”, в Къща музей „Цар Освободител Александър II”, секторите за тръгване на Автогарата, градинката срещу железопътната гара и др. Като допълнение към проекта Община Плевен монтира още една точка – в градинката пред Медицинския университет. Хората са много доволни от тази нова услуга – отдавна не само младите ползват мобилни устройства и всичките им възможности.

Споделете за други значими проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

През 2018 г. започна изграждането на канализационни и съпътстващи водопроводни мрежи (етап І) в кметствата Ясен и Буковлък. Обектите са част от мащабния проект на Община Плевен „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се реализира по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. Проектът е един от приоритетните за страната. Два са вече изпълнените обекти, дадохме старт през м. май тази година и на реконструкцията на общата пречиствателна станция за общините Плевен и Долна Митрополия. Проектът е на стойност 117 150 300, 52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636, 37 млн. лв. и е първият и единствен в страната партньорски проект между две общини във ВиК сектора през програмен период 2014-2020 г.

Мащабни ремонтни работи по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” бяха извършени в Градската градина, на Водната каскада и на площад „Стефан Стамболов”. Изградени бяха детски и спортни площадки, реновирани са пешеходни мостове и основно ремонтирани 17 улици. Целта на дейностите бе повишаване на естетическото и екологично качество на физическата и жизнена среда в града, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, безопасност, постигане на устойчива среда с подобрени качества на живот. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., реализиран е в рамките на две години и половина и е с общ бюджет в размер на 13 844 761,73 лв., които представляват 100 % безвъзмездна финансова помощ за Община Плевен. От тях 11 768 047,47 лв. е европейското съфинансиране и 2 076 714,26 лв. е националното съфинансиране.

Също по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. реализирахме втория етап на проекта за развитие на интегриран градски транспорт в гр. Плевен. Проектът бе на обща стойност 17 249 024 лв., от които безвъзмездната финансова помощ 16 784 879 лв., а собственият принос на Община Плевен възлизаше на 464 407,80 лв. Бяха доставени 14 нови тролейбуса, с което подновихме изцяло подвижния състав, имаме вече и специализирани сервизни машини, предстои внедряване на електронна система за таксуване на пътници, на 16 кръстовища беше монтирано видеонаблюдение.

Най-новият ни проект, който беше одобрен и подписахме договор за финансиране изпълнението му, е „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен”. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и е на стойност 773 978,08 лв. Ще бъдат обхванати 334 лица от всички 25 населени места в общината. Целевата група са възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства. 

Вие приветствахте създаването на европейския портал за градове и граждани - TheMayor.EU още през 2016 година. Отличете една инициатива идваща от Плевен, която вярвате, че заслужава да бъде споделена с Вашите колеги - кметове от цяла Европа.

Когато се кандидатирах за кмет, обещах пълна прозрачност в работата на общинската администрация. Считам, че работата и решенията, които вземаме, следва да са публични, тъй като нямаме тайни от работодателя си – гражданите на общината. Затова въведох от първия ден в работата си практиката редовните оперативни ежеседмични заседания на ръководния състав на общинската администрация да са публични, т. е. открити за всички медии. Те неизменно присъстват на тези оперативни заседания и коментираните проблеми и решения, които се вземат, стават пряко достояние на гражданите в реално време. Прозрачността ражда доверие!!!

Наесен предстоят местни избори, ще се кандидатирате ли отново?

В момента имам много задачи за решаване и проекти за изпълнение, така че изцяло мисля само за това. Дали ще се кандидатирам, е въпрос, който на този етап не стои на дневен ред.

През есента ще взема такова решение, като решаваща ще е оценката на съгражданите ми, ще се съобразя с техните очаквания.

Повече за Плевен научете тук

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest