image
1

Children

Община Хасково ще финансира младежки проекти

Община Хасково ще финансира младежки проекти

Крайният срок е 30 септември 2020 г.

Община Хасково информира, че за трета поредна година стартира добрата практика да приема проектни предложния за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на младежки дейности. В срок до 30 септември 2020 г., искания за финансиране се приемат в ОП „Младежки център“ - Хасково, стая № 206.

Правила за реда и начина за отпускане на финансови средства

В процедурата могат да кандидатстват лица, групи и организации за изпълнението на дейности, насочени към младежите от Хасково, за чието осъществяване през годината на кандидатстване не може да се получи подпомагане от други източници. Още информация относно правилата и реда за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности, както и образец на искането за финансиране може да намерите на сайта но Община Хасково.

Финансирането на младежки инициативи в Хасково е регламентирано с решение на Общинския съвет на Хасково през 2018 г. За контакти и въпроси към Община Хасково относно откритата процедура може да позвъните на телефони: 038/622686; 888127475; 038/603459.

От общината припомнят, че в Бюджета на Хасково за 2018 година е била заложена сумата от 25 000 лв. за младежки дейности. През 2019 г. бюджетните средства за младежки инициативи са били двойно повече - 50 000 лв.

През първата година от старта на програмата са одобрени и реализирани 8 проекта на обща стойност 20 591 лв. През 2019 г. са били одобрени 13 проекта на стойност 50 000 лева.

Общо през двете години, благодарение на тази програма са осъществени проекти за създаване и издаване на песни и клипове към тях, издаване на авторска стихосбирка. Проведени са обучителни семинари в областта на фолклора, Лятна музикална младежка академия и младежки рок конкурс, фестивал по живопис, младежки културен обмен, създаден е Клуб за доброволчески инициативи и много други.

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest