image
1

Kozloduy , Source: Kozloduy Municipality

Община Козлодуй ще оказва финансова помощ на семейства с репродуктивни проблеми

Община Козлодуй ще оказва финансова помощ на семейства с репродуктивни проблеми

При извършване на изследвания и лечение

В бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. са предвидени средства за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Финансирането за извършване на изследвания и лечение ще се осъществява по ред, регламентиран в Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Козлодуй, приет с Решение № 487 от 05.07.2018 г. на ОбС Козлодуй .

Обект на финансиране са както семейни двойки, така и такива във фактическо съжителство, при които поне единият от двойката е жител на общината от 3 год. Разглеждането на подадени документи и разпределение на средствата за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми ще се извършва от Комисия, която ще осъществява контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата, за извършване на дейности по асистирана репродукция и други медицински манипулации.

Критериите за финансиране и условията за кандидатстване са указани в Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Козлодуй.

Семейните двойки могат да кандидатстват като подадат Заявление до кмета на общината, по образец, с приложените към него документи, на адрес: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13, Община Козлодуй – Информационен център. Допълнителна информация може да се получи всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа в сградата на общинска администрация гр.Козлодуй, бл. СМК, ет. 3, Дирекция „Хуманитарни дейности” или на телефон 0973/85 846; 0973/85 844.

Източник: Община Козлодуй   

 

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest